Tyskland opskriver svinebestand

I en ny, endelig svinetælle opskriver de tyske myndigheder de fleste kategorier af svin i forhold til de foreløbige tal, der blev offentliggjort tilbage i december. Det skriver Markedsnyt for Svinekød fra Landbrug & Fødevarer.

- Hvor de foreløbige tal viste en samlet tilbagegang i den samlede bestand på 9,4 procent, viser de endelige tal nu en tilbagegang på 8,9 procent For drægtige søer er nedgangen nu justeret til 7,7 procent, hvor de foreløbige tal i december viste et fald på 8,5 procent.

- Antallet af bedrifter med svin i Tyskland viser fortsat 18.800, hvilket er en tilbagegang på 7,8 procent på et år, tilføjer nyhedsbrevet.

De tyske myndigheder har først i marts måned offentliggjort endelige tal over den tyske svinebestand ved november-tællingen 2021.

Fald i lager af grisekød fra januar til februar

- Den seneste opgørelse fra AMI over de tyske lagre af frosset grisekød viser et fald i de tyske lagre af grisekød fra januar til februar måned. Lagret i februar er opgjort til 208.000 ton mod 225.000 ton i januar, skriver Markedsnyt for Svinekød fra Landbrug & Fødevarer.

Ifølge nyhedsbrevet ligger lageret dog fortsat en del højere end samme tid de to foregående år.

- For et år siden lå lageret i underkanten af 180.000 ton og for to år siden var lageret lidt under 140.000 tons.

Med baggrund i tal fra den tyske brancheforening for kølehuse forventer AMI en yderligere reduktion i lagrene fremadrettet.

Læs også