Noter Nord uge 19-2022

Fødevareforskningen bliver styrket

Nyt center samler alle landets universiteter i forskningsfællesskab om fremtidens fødevarer. Det skriver Mælkeritidende. 

Det nye center START Centre for SusTainable AgRifood sysTems kommer ifølge Mælkeritidende til at spille en central rolle i udviklingen af fremtidens løsninger til grøn omstilling inden for landbrugs- og fødevaresystemer.

- Det er ganske unikt, at alle danske universiteter er gået sammen for at danne en stærk fælles front på tværfagligt niveau. Agendaen inden for landbrug og fremtidens fødevarer har meget høj prioritet for dansk forskning og de udfordringer, som vores verden står overfor, kræver handling for at skabe en mere bæredygtig udvikling, især inden for landbrugs- og fødevaresystemer, fortæller Christine Nellemann fra DTU og siddende formand for styregruppen bag centret START.

START-sekretariatet får base på Aarhus Universitet og ledes af en styregruppe med repræsentanter fra alle de stiftende universiteter.

Flere økologiske grøntsager på markerne

Både økologiske marker med bladselleri, løg og grønkål har haft gevaldigt vokseværk de seneste par år. Det viser nye tal fra Landbrugsstyrelsen.

- Næsten alle typer økologiske grøntsager er i fremgang, når vi kigger på antallet af hektar, de bliver dyrket på. Og det harmonerer jo meget godt med, at danskerne globalt set er dem, der lægger allermest økologi i indkøbskurven, siger teamleder i Landbrugsstyrelsen Ane Førde.

Det er især den økologiske kål, der breder sig på de danske marker. Både arealet med grønkål, blomkål, savoy- og spidskål er mere end fordoblet siden 2015.
Kigger man på hele grøntsagsproduktionen i Danmark er den økologiske andel også steget. Fra 2015 til 2021 steg den økologiske andel af alle danske grøntsagsmarker fra 5,6 procent til 8,3 procent.

- Bag den udvikling ligger dog store forskelle fra grøntsag til grøntsag. For eksempel er hver fjerde løgmark og hver anden gulerodsmark nu økologisk, siger Ane Førde.

Måler man kun på arealet, er netop gulerødder, spisekartofler og ærter de største økologiske afgrøder.

201 millioner til grøn omstilling

Innovationsfonden har bevilliget 201 millioner kroner til forsknings- og innovationspartnerskabet, AgriFoodTure.

- Det er afgørende, at vi får sat skub i den grønne omstilling af landbruget. Med stigende befolkningsvækst i verden vil behovet for fødevarer kun stige. I Danmark har vi allerede rigtig gode forudsætninger for at drive bæredygtige landbrug, men hvis vi for alvor skal i mål med de ambitiøse og nødvendige CO2-reduktioner, vi har besluttet politisk, skal vi tænke nyt og udvikle nye, banebrydende, grønne teknologier. Det kræver, at vi får samlet de stærkeste aktører på området. Både for at omstille vores eget landbrug og for at inspirere resten af verden til det samme ved at eksportere de danske, grønne løsninger, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

AgriFoodTure er allerede klar til at lancere 11 projekter, som skal genere ny viden og nye løsninger til landbrugs- og fødevaresektoren.

 Arla opgraderer sin grønne flåde

Arla har bestilt yderligere 10 biogaslastbiler efter et succesrigt pilotprojekt. De nye lastbiler reducerer udledningen af CO2 med næsten 50 procent svarende til en besparelse på godt 228 tons CO2. Antallet af biogaslastbiler hos Arla når nu op på 17, og de er et af en række forskellige Arla-initiativer, der skal nedbringe klimaaftrykket fra transport. Biogas bliver anset som en af de afgørende måder at reducere CO2e indenfor landbrug.

- Vores ambition er, at alle vores distributionslastbiler skal køre på 100 procent grøn energi, så snart det er praktisk muligt. Biogas er en af de spændende muligheder, vi har testet, og det er gået godt. Derfor udvider vi nu vognparken med yderligere 10 biogaslastbiler, siger Helle Müller Petersen, landedirektør for Arla Danmark.

Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der deler mælk ud til godt 2.600 detailbutikker hver dag. Derfor har Arla taget en række initiativer for at undersøge mulighederne for at køre grønt. Udover biogaslastbilerne har Arla også Danmark første el-lastbil, som kører mælk ud til københavnerne.

Madspild fylder mere i danskernes hverdag

Madspild fylder mere i danskernes bevidsthed, og mange er interesseret i at nedbringe mængden af mad, der smides ud. Det viser en helt ny Gallup-måling, der er foretaget af Kantar Public for Landbrug & Fødevarer og Stop Spild Af Mad.

I den nye spørgeskemaundersøgelse svarer 39 procent af danskerne, at de har fået et større fokus på madspild i husstanden siden sidste år. 68 procent tilkendegiver, at de selv gerne vil undgå mere madspild i fremtiden.

Den nye undersøgelse er en del af et helt nyt initiativ, som skal give forbrugere og virksomheder mere brugbare data om madspild.

- Mad skal spises og ikke spildes. At have fokus på ikke at smide mad ud, er et meget konkret og overskueligt projekt for den travle forbruger. Og den gode nyhed er, at man rent faktisk kan gøre en forskel, siger Klaus Jørgensen, områdechef i Landbrug & Fødevarer.

Læs også