EU-Kommissionen godkender fransk støtteprogram til husdyrbrug

EU-Kommissionen har valgt at godkende et fransk støtteprogram til husdyrbrug. Det skriver mediet pig333.com.

Formålet med støtteprogrammet er at dække en del af stigningen i foderomkostningerne på bedrifterne.

Det franske bistandsprogram har en værdi af 400 millioner euro, til at støtte landbrug og dambrug i forlængelse Ruslands invasion af Ukraine.

Støtten under dette program ydes i form af direkte tilskud, og er beregnet til at dække en del af stigningen i foderudgifterne på husdyrbedrifter og dambrug.

Kommissionen finder, at den franske ordning opfylder betingelserne i den midlertidige kriseramme. Støtten må ikke overstige 35.000 euro pr. modtager og vil blive ydet senest den 31. december 2022.

Læs også