DR-medhold til giftigt vand

DR får ikke kritik af Pressenævnet for at kalde vand fra et nordfynsk vandværk giftigt i programserien “Byen med det giftige vand”.

DR bragte i januar programserien, der handlede om et lille, nordfynsk vandværks kamp for at sikre rent drikkevand til forbrugerne, efter der var blevet konstateret et for højt niveau af pesticidstoffer i drikkevandet.

Et bestyrelsesmedlem fra vandværket klagede til Pressenævnet over, at DR havde omtalt vandet som giftigt, selvom myndighederne havde slået fast, at vandet ikke var sundhedsskadeligt.

Et flertal i Pressenævnet fandt imidlertid, at betegnelsen »giftigt vand« tilstrækkeligt tydeligt fremstod som DR’s vurdering af myndighedernes fund af pesticidrester i vandet.

Da DR i programserien samtidig havde redegjort korrekt for sagens faktiske forhold, udtalte nævnet ikke kritik.

Læs også