Noter Nord uge 26-2022

Nyt pionercenter skal bane vejen for grøn omstilling

Fem af Danmarks største fonde, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og Villum Fonden, er gået sammen om finansieringen af et nyt forskningscenter, der har grøn omstilling af landbruget som hovedfokus.

Det nye center, Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures – eller i folkemunde Land-Craft – har fået bevilgiet i alt op til 240 millioner kroner.

- Den grønne omstilling af landbruget kræver betydelige reduktioner af miljø- og klimabelastningen, men skal på samme tid også sikre mad til flere mennesker. Dette kan kun lykkes, hvis vi bedre forstår de processer, der betinger udledninger, og hvordan de spiller sammen i en landskabsmæssig sammenhæng, siger institutleder Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, som sammen med Institut for Biologi også ved Aarhus Universitet vil være en del af det nye center sammen med institutter ved Københavns Universitet.

Gårdmineraler giver hverken for lidt eller for meget

I december 2021 udkom nye NASEM-normer, som afløser NRC 2001, som de danske anbefalede normer er bygget på.

De nye mineralnormer ændrer imidlertid ikke på, at en gårdmineralløsning fortsat er anbefalingen til malkekøer. Sådan lyder det fra Vilofoss på deres hjemmeside.

Den korte forklaring på dette er ifølge Vilofoss, at gårdmineralløsningen netop sikrer, at køerne får lige netop de mineraler og vitaminer, som der er behov for. Det vil sig hverken for meget eller for lidt.

Vilofoss peger desuden på, at man skal holde sig for øje, at NASEM-normerne ikke tager højde for mineralernes interaktioner på hinandens optagelse. Eksempelvis er en nedsat optagelse af magnesium, som konsekvens af en forhøjet koncentration af kalium i foderrationen, ikke medregnet i den angivne magnesiumnorm. 

Derfor understreger Vilofoss, at der ved tilstedeværelsen af højt kaliumniveau i foderet, skal kompenseres ved at øge magnesiumtildelingen, for at sikre at minimumsbehovet for magnesium, som koen optager, bliver opfyldt.

Midtjylland er Danmarks vildeste region

på blot en måned tilmeldte mere end 2,5 millioner kvadratmeter dansk have- og altanareal sig projektet »Danmarks Vilde Haver«, der sætter fokus på biodiversitet i danskernes egne hjem. Og særligt midtjyderne er vilde med de vilde haver. Hele 789.624 kvadratmeter midtjysk muld er således med i kampen for at give biodiversiteten bedre vilkår, og det gør Region Midt til Danmarks vildeste haveområde.

Midtjyderne er dog stærkt efterfulgt af Region Sjælland, hvor der er tilmeldt 778.196 vilde kvadratmeter.

- Det er fantastisk, at så mange danskere har lyst til at være med til at gøre Danmark lidt vildere. Og vi ser nogle ret store private områder, som er tilmeldt i særligt Østjylland og på Sjælland. Jo større områder, jo større en forskel gør det også for biodiversiteten, så det er der al mulig god grund til at glædes over, siger Thor Hjarsen, der er seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden og har været med til at udvikle »Danmarks Vilde Haver«.

Region Nordjylland er med 268.946 kvadratmeter den region, der har tilmeldt det mindste areal. 

Nyt såsædssamarbejde i Tyskland

Danish Agro koncernens såsædsforædlingsselskab, Nordic Seed, der også er ejet af Vestjyllands Andel, har indgået en strategisk aftale med den tyske grovvarekoncern Agravis Raiffeisen AG. Helt præcist køber Agravis 50 procent af aktierne i Nordic Seeds tyske datterselskab Nordic Seed Germany Gmbh, der har base i Nienstädt med forædling og forsøgsmarker. Det nye såsædssamarbejde skal sikre vækst, øgede markedsandele samt nye, spændende sorter til endnu flere landmænd, særligt i Tyskland.

Koncernchef i Danish Agro, Henning Haahr, ser store perspektiver i aftalen.

- Danish Agro koncernen har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Agravis i Tyskland og på en række markeder. Det er derfor i naturlig forlængelse af dette samarbejde, at vi nu styrker vores fælles indsats indenfor såsæd i Tyskland. Der ligger et stort potentiale i aftalen i kraft af, at vi som koncern allerede er repræsenteret i Tyskland gennem grovvareselskabet Ceravis, og i samarbejdet med Agravis kan vi i fremtiden skabe endnu mere værdi for de tyske landmænd med vores såsædsprogram, siger han.

Man kan frit udveksle frø til ikke-kommercielt brug

Man kan frit handle med og udveksle frø, når det er til ikke-kommercielt brug.

Der er som udgangspunkt tale om ikke-kommercielt brug, hvis slutbrugeren er privat, altså ikke en virksomhed, eller brugen af frøene ikke er til erhvervsmæssig produktion. Frøsalg og udveksling af for eksempel grøntsagsfrø til privatpersoner er dermed ikke omfattet af reglerne, og der er således ikke krav om sortslisteoptagelse eller certificering.

Hvis man deler frø, skal man dog også være opmærksom på, at man ikke kommer til at bidrage til at udbrede uønskede plantesygdomme og skadedyr.

Vær opmærksom på, at hvis man som privatperson køber en plante eller et planteprodukt, herunder frø, i lande uden for EU, skal man sikre sig et officielt plantesundhedscertifikat fra afsenderlandet. Der vil ellers være tale om en ulovlig indførsel. Der er ingen bagatelgrænse eller undtagelser i forhold til at have for eksempel lidt frø i bagagen eller et æble i tasken. Det gælder også, hvis man har købt planter eller frø i lande uden for EU via internet.

Læs også