Få et pristjek

Nyt handelsfællesskab ser dagens lys

Et nyt handelsfællesskab, stiftet af Agrovi Business, skal være med til at spare kunderne for både tid og penge i de evindelige prisjagter, som alle rammes af.

- Vi er helt med på, at vi slår lidt vel meget ud med armene, når vi siger, at vi kan spare kunderne for store summer på deres indkøb af råvarer og samtidig spare dem for en masse tid. Men vi kan rent faktisk leve op til det. I Agrovi har vi i årevis kunne følge, hvordan vores kunder i Spar Sjælland og Kornmatch altid har opnået resultater, der har ligget over gennemsnittet. Med Agrovi Business sætter vi os for at redefinere andelstanken i et nyt og anderledes set-up, hvor vi kan tilbyde stordriftsfordele til både store som små kunder, siger Lars Møller Andersen, der som afdelingsleder i Agrovi Syd, nu også kan føje direktør i Agrovi Business til visitkortet.

I denne uge kan landmændene på møder i Ringsted, Holbæk og Hillerød selv få syn for sagen og se eksempler på de prisbesparelser, der rent faktisk er at hente. Man kan også allerede nu få lavet sit eget pristjek på Agrovi Business’ hjemmeside.

På introduktionsmøderne vil man også kunne møde direktør og indkøbschef i Agrovi Business, Torben Pedersen. Han er manden bag B2B og kender derfor markedet, leverandørerne og indkøbsprocesserne indgående.

- Med Torben Pedersen som ansvarlig for vores leverandøraftaler er vi garanteret, at den bedste i branchen tager sig af vores kunders behov på den bedst mulige måde. Med dybe rødder i landbrugssektoren vil både Torben og Agrovi kunne bidrage positivt til samarbejdet omkring at skabe et effektivt og solidt handelsfællesskab, der ikke alene vil samle andelstanken op på ny, men også skabe markante resultater for vores kunder mange år frem i tiden, siger Niels Peter Ravnsborg, direktør for Agrovi.

 

Skal du lease eller købe din næste bil?

KHL – Kolding Herreds Landbrugsforening får en del henvendelser om, hvorvidt man skal købe eller lease en bil, fremgik det af et orienteringsmøde i februar måned.

Det er meget individuelt, hvad man bør vælge, men en tommelfingerregel er, at leasing typisk kun finder sted af fabriksnye biler. Man skal bare in mente, at man nogle gange kan få et rigtigt godt tilbud på en bil, som gør det billigere at købe den, lød rådet.

Hvor længe, man vil eje bilen, spiller også ind. Og hvor mange kilometer, man kører i den.

- En kort ejertid peger i retning af, at man skal lease kontra et køb. Og så ved du, hvad du har. Hvis du køber, kan du ikke være sikker på, hvilken pris, du får for bilen, når du sælger den nogle år senere, lød det.

Hvis man kører få kilometer i bilen, peger det også i retning af leasing.

Hvis man leaser en hvidpladebil og bruger den mindst 10 procent erhvervsmæssigt, så kan man få en del af momsen retur på bilen, svarende til den registeringsafgift, man betaler over leasingperioden, fremgik det.

 

Sådan kigger banken på din bedrift

Hvis man vil have sin bidragssats på lånet ned, så får man typisk at vide af sin bank, at det ikke kan lade sig gøre. I sådan en situation kan man eventuelt tvine bidragssatsen ned ved at skifte bank.

Det kræver dog ifølge tommelfingerregler, som KHL har erhvervet sig fra en bank, at man har en gæld divideret med resultat før renter og afskrivninger på under 8. Desuden man have et benchmark over landsgennemsnittet og ligge med soliditet på over 20 procent.

- De her tal siger lidt om, hvor meget bedriften kan afkaste i forhold til den gæld, der er, lød det på et orienteringsmøde om økonomi hos KHL i sidste måned.

Derudover skal man have likviditet til at kunne klare en rentestigning på 1 procent i banken og et 30-årigt realkreditlån med fast rente. Og man skal kunne klare et 10 procents fald i mælkeprisen, svinenoteringen eller på salgsafgrøderne, fremgik det.

 

Bopælspligt på landbrugsejendomme

Hvert år handles der cirka 5.000 landbrug, hvor bopælspligten på ejendommen kommer i spil.

En ejendom, der i matriklen er noteret som landbrug, er omfattet af landbrugsloven og dermed reglerne om bopælspligt, fastslår Tellus Advokater i et nyhedsbrev.

- Man skal bemærke, at man godt kan have en lille landbrugsejendom”, der i vurderingsmæssig sammenhæng er vurderet som et parcelhus på landet, men efter landbrugsloven stadig er en landbrugsejendom.

Det foregår sådan, at når en landbrugsejendom handles, sender køberen et erhvervelsesskema til Landbrugsstyrelsen, hvor køberen erklærer, at han/hun vil opfylde bopælspligten de næste ti år. 

Det er dog muligt at opfylde sin bopælspligt ved at udleje sin landbrugsejendom. I så fald skal du informere Landbrugsstyrelsen om, hvem du udlejer til. Samtidig skal du indsende en kopi af lejekontrakten, oplyser Tellus Advokater.

- Hvis ejendommen fraflyttes, og der kommer en ny lejer, skal du indsende oplysninger om den nye lejer og en kopi af den nye lejekontrakt til Landbrugsstyrelsen.

Læs også