Har du en produktansvarsforsikring

En produktansvarsforsikring skal dække de tab, der måtte komme, hvis man ikke har overholdt Danish produktstandard eller slagteriets produktstandard.

Beløbet kan hurtigt komme op i millionklassen, og desværre har LVK Svinedyrlægerne set eksempler på, at denne forsikring ikke var tegnet. Det meddeler dyrlægerne i deres seneste nyhedsbrev.

 

Rettidig foderhandel

Der kan være stor forskel på det rette tidspunkt at handle færdigfoder på, afhængig af om du har korn i bytte med foder eller ej.

Har du for eksempel hele korndelen til bytte med foder, så er prisniveauet på færdigfoderet ligegyldigt for dig (så længe kornet er indregnet til samme pris i foderet, som du får tilbudt). I så fald er det mere relevant at kigge på prisniveauet for sojaskrå. Er prisniveauet lavt, så kan det være relevant at handle. Sådan lyder anbefalingerne blandt andet fra SvineRådgivningen.

- Har du derimod intet korn eller kun en mindre del i bytte med foder, så er prisniveauet på færdigfoderet mere afgørende, da du køber en del af færdigfoderet uden selv at levere kornet, påpeger konsulenterne endvidere i nyhedsbrevet SvineNyt.

 

Coccidiose kan stadig udfordre

Der behandles mod coccidiose i stort set samtlige danske besætninger, og alligevel ses der fra tid til anden coccidiose blandt pattegrise.

- Det er frustrerende, når man tror og forventer, man gør tilstrækkeligt. Men der kan være flere helt lavpraktiske årsager til, at coccidiose kan være en udfordring. Det oplyser Ø-Vet i deres seneste nyhedsbrev, hvor de opfordrer til at kontrollere følgende:

- Giver pumpen den korrekte dosis? Med tiden bliver pumperne slidte og giver i nogle tilfælde ikke længere fuld dosis. Dosering bør tjekkes hver uge.

- For at virke optimalt skal den forebyggende behandling gives på 3.-5. levedøgn. Praktiseres det med samtlige grise, herunder også ammegrise?

- Coccidier er utroligt modstandsdygtige i miljøet. Udtørring og/eller brænding er effektivt, ligesom der findes desinfektionsmidler, der virker godt. Fælles for alle tilgange er dog, at der skal være vasket synlig rent, inden næste trin i processen, ellers er det spildt arbejde.

Drøft det med jeres dyrlæge ved næste besætningsbesøg, hvis I er i tvivl, om I har helt styr på coccidiosen i jeres farestald.

 

Opdatering – eller udfærdigelse af APV?

Alle, der har medarbejdere, skal have en APV – Arbejds Plads Vurdering.  Det siger loven og Arbejdstilsynet spørger typisk efter den ved deres besøg.

En APV er en gennemgang af din ejendom med fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Landbruget er desværre en farlig arbejdsplads, og over en femårig periode er der registreret ca. 2700 ulykker i landbruget - heraf 30 med dødelig udgang. Det oplyser Finn Rasmussen, der er svinekonsulent hos Velas.

- Jo mere vant til et arbejde man er, des mindre tilbøjelig er man til at passe på.  Og det er her, det bliver farligt. Uvidenhed er også farligt. Mange unge, der ikke er opvokset på landet, kender ikke nødvendigvis farerne. Her tænkes specielt på den usynlige dræber – gyllegas. Svovlbrinte eller H2S, påpeger konsulenten.

Gassen er usynlig og kan ikke lugtes, og derfor kan dødelige koncentrationer opstå uden varsel. Især ved udslusning af gylle eller omrøring. Finn Rasmussen opfordrer derfor til, at man ved opgaver med udslusning eller omrøring altid har en gas-alarm monteret i støvleskaftet. – Velas formidler salg af en sådan alarm.

En APV omfatter tillige en rask gåtur gennem stald, værksted og maskinhus, samt omkring gyllebeholdere. Her noteres forhold, der potentielt kan være farlige, og vi finder en løsning og frist på problemet.

En APV skal revideres hvert tredje år eller ved større produktionsændringer.

 

Læs også