Temadage: Hvor er økologien på vej hen?

I efteråret afholder Seges Økologi Innovation en række temadage om de udfordringer og muligheder, som økologien står overfor i fremtiden. Temadagene bliver afholdt i et samarbejde med rådgivningsvirksomheder og landboforeninger rundt om i landet.

I løbet af dagen skal deltagerne dykke ned i de tendenser, der rører på sig i samfundet i forhold til økologisk fødevareproduktion. Forbrugerne er med til at sætte dagsordenen, og de skal fortsat have tillid til økologiske landmænd og deres produktionsform, uanset om det gælder mælk, planter, grise eller nogen af de andre produktionsgrene.   

Der er plads til cirka 25 deltagere på hver af dagene, og alle temadagene gennemføres indenfor de gældende corona-restriktioner. Deltagelse kræver tilmelding.

De kommende temadage finder sted på følgende steder og datoer: 27. oktober – Velas, Vissenbjerg. 29. oktober – Velas, Søften. 3. november – Vestjysk Landboforening, Ringkøbing. 10. november – Agrinord, Aalborg. 18. november – Kolding Herreds Landbrugsforening.

Læs også