Landbrugsstyrelsen begynder at udføre flere kontroller

I starten af april begyndte Landbrugsstyrelsen at udføre varslede kontroller, hvor landmanden ikke skulle være til stede under kontrollen. Nu åbnes der op for kontroller, der som udgangspunkt kan udføres af én kontrollør og landmanden. Landbrugsstyrelsen begynder dermed at gennemføre kontroller, som kan køres på en måde, så det overholder sundhedsmyndighedernes anvisninger. 

- For at holde gang i hjulene har vi været inde og vurdere, hvilke opgaver vi kan udføre uden at udsætte vores kunder eller vores medarbejdere for en risiko. Normalt udfører vi hver måned omkring 2.000 kontroller, prøvetagninger eller overvågninger, som er afgørende for, at landmanden, virksomhed eller lodsejeren kan få tilskud eller støtte. Derfor er det helt centralt, at vi kommer i gang med kontroller igen, siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen Gitte Jensen-Fangel.

Kontrollerne vil i videst muligt omfang blive udført udendørs. Ved varslede kontroller kan landmanden, virksomheden eller lodsejeren aftale eventuelle forholdsregler med Landbrugsstyrelsen på forhånd. Ved uvarslede kontroller afbryder Landbrugsstyrelsen kontrollen ved sygdom på bopælen eller virksomheden.

- Vi begynder med dem, hvor vi kan overholde alle sundhedsmyndighedernes anvisninger, så de af vores kontroller, hvor der skal være mere end én kontrollør venter vi med at sætte i gang. Det er vigtigt for os, at vores kunder er trygge ved situationen. Derfor har vi samlet gode råd og vores forholdsregler. Hvis landmanden eller lodsejeren er utryg, kan de altid – både ved varslede og uvarslede kontroller – bede om, at vi udfører kontrollen uden, at de er til stede, siger Gitte Jensen-Fangel.

Læs også