Noter til Kvæg

Jersey og RDM aflyser årsmøder

Set i lyset af den aktuelle Covid-19 situation, har bestyrelserne for Jersey og RDM besluttet at aflyse årsmøderne til efteråret.

- Når landet forhåbentlig er åbnet op igen i september, da vil alles kalendere være under stort pres i forhold til andre aktiviteter, som bryllupper, konfirmationer og lignende. Med respekt for det store forberedende planlægningsarbejde forud for et vellykket årsmøde, er det derfor besluttet, at årsmøderne for Jersey og RDM aflyses i 2020 og genoptages i september 2021, lyder det.

Jersey og RDM forventer at afholde et fagligt dagsarrangement i september med blandt andet nyt fra racerne og hvor hædringer kan uddeles.

--

Webinar at spotte koens tidlige tegn på sygdom

På tirsdag og torsdag har man mulighed for at komme til et Seges-seminar, som skal gøre en klogere på at spotte koens tidlige tegn på sygdom.

Det sker over nettet og er et såkaldt Webinat.

På torsdag klokken 11 vil dyrlæge Peter Raundal klæde deltagerne på til at fange de små tegn, som afslører, at koen ikke trives optimalt. Webinaret tager 20 minutter og foregår på dansk, mens det på torsdag er på engelsk.

Man kan tilmelde sig på Seges hjemmeside.

--

900 kvier på vej til Rusland

I øjeblikket er der travlhed hos VikingLivestock, hvor man er i fuld gang med at finde i alt 900 Holstein kvier, der skal eksporteres til et russisk landbrug.

Noget af det, der er unikt for VikingDanmark er virksomhedens ekspertise i kønssorteret sæd. Og ifølge direktør for VikingLivestock Lars Kloster, er det noget af det, der har vakt international interesse. Den russiske landmand, der har købt de 900 kvier, har ved selvsyn oplevet de danske kviers kvaliteter. VikingLivestock leverede således 300 kvier til ham sidste forår.

- At han kommer tilbage viser, at han er godt tilfreds. At køerne er sunde og producerer godt, siger Lars Kloster.

Han understreger, at et af VikingLivestocks fokusområder er at levere kvier med kønssorteret og kvier med almindelig sæd. Tanken er, at flest mulige danske kvægbrugere skal have mulighed for at kunne eksportere til det russiske marked og udlandet som sådan.

Ifølge Lars Kloster oplever VikingLivestock således stor interesse fra danske kvægbrugere, der gerne vil levere kvier.

445 kvier er blevet udvalgt. De er i karantænestald og afventer afrejse.

--

Effekt af gylle bragt ud på sort jord i februar

Seges har i samarbejde med LandboSyd og Sønderjysk Landboforening foretaget en række N-min-målinger på arealer på sandjord, hvor dele af marken har fået tilført gylle i februar. Målingerne er udført i marts, efter at regnen ophørte, og de er udført parvis, så der fra samme mark er både målinger fra områder af marken, der har fået gylle og ikke har fået gylle.

Forskellen i N-min-indholdet mellem de to områder antages at svare til den forventede effekt af gyllen. Normalt vil man antage, at al ammoniumkvælstof i gylle, som nedfældes eller nedpløjes i foråret, kan udnyttes af afgrøden.

Målingerne tyder på, at 60-100 procent af det udbragte ammoniumkvælstof fortsat er i jorden efter den store mængde nedbør. I nogle tilfælde er der tabt op til 30-40 kilo plantetilgængeligt kvælstof pr. hektar ved udvaskning. Risikoen for tab er formentlig størst på grovsandet jord, hvor nedbøren er størst, og hvor der ikke er anvendt nitrifikationshæmmer, vurderer Seges.

Majs- og vårsædsavlere på sådanne arealer bør derfor være ekstra opmærksomme på, om afgrøden senere på året kommer til at mangle kvælstof, og om nødvendigt tilføre 30-40 kilo kvælstof som eftergødskning senest omkring stadium 30 (lige før strækning) i vårbyg eller når majsen er cirka 20 centimeter høj i juni måned, skriver Seges i KvægNyt.

 

Læs også