bannerPos

Udbrud i Tyskland kan ramme dansk fjerkræ

Fødevarestyrelsen vil som konsekvens af det tyske udbrud iværksætte en stikprøvekontrol med rengøring og desinfektion af fjerkræbiler, der benyttes til at transportere kalkuner til slagtning i Tyskland. Foto: Colourbox
26-03-2020 15:56

Udbruddet af højpatogen aviær influenza (HPAI) H5N8 i fjerkræ i Tyskland »udgør en potentiel smitterisiko for dansk fjerkræ«, vurderer Fødevarestyrelsen.

- Den danske og tyske kalkunsektor er tæt forbundne. Daggamle kalkunkyllinger fra Tyskland sendes til slagtekalkunvirksomheder i Danmark, hvor de går frem til slagtevægt, hvorefter de sendes retur til Tyskland til slagtning. Det vurderes, at det er de samme fjerkræbiler, der kører mellem kalkunbesætninger i Danmark og Tyskland, hvilket kan udgøre en potentiel smitterisiko for dansk fjerkræ, skriver styrelsen i en meddelelse.

Fødevarestyrelsen vurderer dog fortsat, at den samlede risiko for smitte med influenzaen til danske fjerkræbesætninger er lav.

- Fødevarestyrelsen vil som konsekvens af det tyske udbrud iværksætte en stikprøvekontrol med rengøring og desinfektion af fjerkræbiler, der benyttes til at transportere
kalkuner til slagtning i Tyskland, skriver styrelsen.

Sygdommen er konstateret i en avlskalkunbesætning i Landkreis Aurich i delstaten Niedersachsen, 162 km fra den dansk-tyske grænse. Tyskland har desuden rapporteret om endnu et fund af HPAI H5N8 i en vildtfugl i Landkreis Leipzig, hvor der tidligere er rapporteret om udbrud i en baggårdsbesætning.

HPAI H5N8 er indtil videre konstateret i fjerkræ i Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Tjekkiet, Ukraine, Bulgarien og Tyskland. Der er desuden fundet HPAI H5N8 i
andre fugle i fangenskab i Slovakiet og Tyskland samt i tre vildtfugle i henholdsvis Polen og Tyskland, oplyser styrelsen.

Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fleksibiliteten er det vigtigste

Egentlig er Väderstad Tempo-præcisionssåmaskinen grundlæggende udviklet til i højt tempo at tilså klodens enorme majsarealer. På fynske Hofmansgave anvendes maskinen især fordi den er så fleksibelt og med samme præcision sår både roer, spinat, raps og majs, siger driftsleder Dennis Hansen.

Måske den perfekte såmaskine til maskinstationen og driftsfællesskaber

De kommende Espro-såmaskiner fra Kuhn vil ifølge importøren, MI, få mange nye features, som kun vil gøre maskinen endnu mere velegnet og fleksibel til maskinstationer, driftsfællesskaber og hos landbrug med maskinsamarbejder.

Vårbyghøst i juli

På Østfyn blev høsten af vårbyg indledt i denne uge. Blandt andet på Langløkkegård i Kullerup.

Køberne kommer tilbage i afgrødemarkedet

Der har ikke været den store efterspørgsel efter afgrøder hen over sommermånederne. Det er der til gengæld nu, hvor salgs- og høstpresset så småt ebber ud. Det er blandt andet Kina, der udnytter de forholdsvis lave priser for afgrøder og kollapset i dollarkursen til at booke store tonnager fra især USA.

Styr på efterafgrøderne

Nu, hvor høsten er i fuld gang, gælder det om også at få styr på efterafgrøderne.
Side 1 af 1887 (37730 artikler)Prev1234567188518861887Next