Center skal fremtidssikre kød-koncepter

De kommende fem år er der fokus på at fremtidssikre koncepterne med særligt fokus på dyrevelfærd, klima, biodiversitet og kommerciel bæredygtighed hos Center for Frilandsdyr, skriver slagteriet Friland på sin hjemmeside.

Over de næste år sætter Center For Frilandsdyr fokus på en række nye projekter, oplyser slagteriet Friland på sin hjemmeside.

- For centeret er det vigtigt, at særligt fire elementer er beskrevet og centrale elementer i de projekter, centeret deltager i. Det gælder både klima, dyrevelfærd, miljø og biodiversitet, lyder det.

Center For Frilandsdyr er blandt andet med i projektet Outfit, der er et firårigt projekt, hvor det handler om at minimere risikoen for nedsivning fra foldene – blandt andet ved at tildele flis på udvalgte steder.

Skovlandbrug og kvæg

Samtidig sætter Center For Frilandsdyr yderligere gang i projekter inden for Skovlandbrug. Det er både for grise og kvæg.

Et andet nyt projekt hos Center For Frilandsdyr handler om optimering af produktionen af slagtegrise i åbne stalde. Det er et projekt, der skal løbe fra 2022 til 2024. Målet er at forbedre økonomien samtidig med, at projektet reducerer klimabelastningen fra produktionskoncepter, der benytter åbne stalde til slagtegrisene.

Indenfor kvæg arbejder Center For Frilandsdyr også med en række projekter. Det er blandt andet det store skovlandbrugsprojekt Robust, hvor man sammen med blandt andet Økologisk Landsforening og Aarhus Universitet arbejder med både at forbedre biodiversiteten og reducere klimaaftrykket. En af Center for Frilandsdyrs opgaver i Robust er at undersøge kvægets bevægelse i skov og læbælter.

- Helt overordnet ønsker vi at medvirke til en fremtidssikring af koncepterne. Både ved at tilbyde løsninger der kan forbedre biodiversitet og klima, og ved at holde fokus på økonomien i produktionen. Helt grundlæggende er det vores holdning at folk skal kunne leve at deres produktion uanset om de leverer kvæg eller grise til Friland, siger Simme Eriksen fra centret.

Læs også