Økologisektionens bestyrelse på plads

Formand og næstformand fortsætter efter et valg uden modkandidater til formandsposterne.

Formanden i L&F’s Økologisektion var eneste kandidat til formandsposten på Økologisektionens årsmøde torsdag. Han blev genvalgt med 69 stemmer, og 13 stemte blankt.

Næstformand Thomas Helle var ligeledes eneste kandidat til næstformandsposten, og han blev genvalgt med 72 stemmer, og ni stemte blankt.

Til tre øvrige poster var der seks kandidater, hvor Per Bundgaard Hansen og Lene Fløe Møller blev genvalgt. Kasper Mejnertsen fik den tredje post, og er dermed ny i bestyrelsen.

Den resterende bestyrelse består af Anders Stensgaard, Esben Møller Xu, Ole Olsen, Tobias Hausted og Thomas Vang Jørgensen. Inga Erichsen blev valgt som suppleant.

Læs også