Evaluering af forårets markarbejde

Planterne er kommet op af jorden, og det er nu, sæsonens markarbejde indtil nu, skal evalueres.

Alle økologer skal føre logbog i marken. Hvordan logbogen skal se ud, er der ikke noget facit på.

Nu hvor marker er sået til, og afgrøderne er kommet op af jorden, er det på høje tid at evaluere det arbejde, der er lavet indtil nu.

Sådan opfordrer planterådgiver Nikolaj Østergård Wagner, Fjordland. Han mener, at der ligger meget læring i at se på, hvordan afgrøderne og markerne udvikler sig.

- Plantetallet er en meget central parameter i denne sammenhæng. Men det er også meget håndgribeligt at bedømme efterfølgende. Der ønskes et forskelligt plantetal i de forskellige afgrøder, forklarer han.

I en afgrøde som havre opfordrer planteavlsrådgiveren til et plantetal, der ligger omkring de 350-400 planter pr. kvadratmeter. Afhængig af tusindkornsvægt og såbed svarer det til en udsædsmængde på 175-210 kg pr. hektar. Omtrent samme antal bør der være for vårbyg, mens der i vårhvede bør lægges cirka 120 planter pr. hektar til, lyder Nikolaj Østergård Wagners vurdering.

- Det faktiske plantetal i marken bør bestemmes nu, hvor planterne er kommet op. Hertil kan man enten benytte en tælleramme, men oftest er det lettere at tælle planterne på en løbende meter i sårækken og så gange tallet med antallet af sårækker i en meters bredde. Dette skal gøres flere steder i marken for at få et mere retvisende billede, siger han.

Plantetal efter ukrudtsbekæmpelse

En ting er, hvor mange planter der spirer frem. En anden ting er, hvor mange planter der er tilbage efter endt ukrudtsbekæmpelse. For eksempel blindharvning, men i særdeleshed også ukrudtsharvning.

- Det endelige plantetal afhænger også af sådybden og de redskaber, der benyttes i marken. En for øverlig såning kan resultere i, at afgrøderne lettere bliver rykket fri af jorden af en harve, beskriver Nikolaj Østergård Wagner.

Brug din logbog mere fagligt

Alle økologer skal føre logbog i marken. Hvordan logbogen skal se ud, er der ikke noget facit på. Men den kan med fordel bruges mere fagligt, vurderer planteavlsrådgiveren.

- Udover sådato kan man skrive korte noter om jordens beskaffenhed, det aktuelle vejr og andre relevante oplysninger. Det samme kan gøres i forbindelse med ukrudtsharvning. Her bør også noteres vækststadie og kørselshastighed samt efterlades et mindre areal, som ikke behandles. Hermed bliver effekten af ens arbejde mere synligt. Med det hele noteret i logbogen er der ikke problemer med at huske tilbage på tidligere erfaringer næste gang, man skal i marken, siger Nikolaj Østergård Wagner.

Læs også