Fordele ved 30 centimeters rækkeafstand

Der blev givet flere gode råd, og der lød et par opfordringer ved VKST’s økologiske plantedag.

Maskinhandler og -udvikler, Leif Jensen fra Yding Smedie & Maskiner, fortalte om anvendelsen af Einböck Chopstar radrenseren. De fremmødte kunne se det arbejde, Einböck Chopstar radrenseren, der også var monteret såudstyr og GPS, præsterede i rækkerne. Steffen Blume (siddende) i gang med at fortælle om indstilling af den kombinerede såmaskine og radrenser. Økologikonsulent Steffen Blume konkluderede blandt andet, at der ikke ses udbyttenedgang ved etablering af rækker med 30 centimeters afstand. I
baggrunden økologikonsulent Darran Thomsen, sekretær Marine Schwartz, og Leif Jensen fra Yding Smedie & Maskiner.
- Der er ingen udbyttenedgang ved at gå op på 30 centimeters rækkeafstand. Rækkeafstanden har ikke betydning for kornets kvalitet, når det gælder protein og tusindkornsvægten, og under gødede forhold har grøngødning givet højere N-fiksering ved 24 centimeter rækkeafstand end ved 12 centimeter.
Sådan lød nogle af konklusionerne fra økologikonsulent Steffen Blume, da han ved VKST’s økologiske plantedag præsenterede nogle af de foreløbige resultater fra RowCrop-projektet.
Forskningsprojektet begyndte i 2014 og tog udgangspunkt i at dyrke korn som rækkeafgrøde med rækkeafstand på 12½, 25 og op til 30 centimeter, og hvor det så er muligt at radrense, ligesom man kan tilså rækkerne mellem kornet med efterafgrøder, der er med til at binde kvælstof og er med til at hindre nitratudvaskning.
 

Forlænget grundet dårligt vejr

Forsøgsrækken skulle være afsluttet i 2017, men grundet det ustadige vejr med store mængder nedbør, blev det besluttet at tage yderligere et år.
- I år er det til gengæld så tørt, at den grøngødning, der blev sået i forbindelse med første og foreløbig eneste radrensning, ikke har formået at etablere sig, lød det fra Steffen Blume.
Han ønskede det tørt, for at tage livet af ukrudtet ved radrensning, men samtidig så fugtigt, at grøngødningen kunne etablere sig, hvilket ikke er tilfældet i år.
- Radrensningen kan holde rodukrudtet nede, men ikke udrydde det. Der skal egentlig gennemskæring til, lød det videre.
 

Har busket sig bedre

I sin gennemgang fortalte Steffen Blume endvidere, at man på arealerne ved Roskilde tillige har bredsået en parcel – af to omgange og med rækkeafstand på 12½ centimeter.
Vårbyggen, i alle tilfælde Evergreen, fandt Steffen Blume, havde busket sig bedre i den bredsåede parcel end i de øvrige – måske synsbedrag anførte han. Til gengæld fandt han, at ukrudtstrykket i den bredsåede parcel, der som de øvrige er blevet striglet, var lidt større.
Alle parceller er sået den 11. april og striglet. Desuden er parcellen med rækkeafstand 25 radrenset med en Einböck Chopstar.
Videre gjorde Steffen Blume opmærksom på, at det for nogle kan være en fordel at så og radrense på 30 centimeters rækkeafstand frem for 25, da det øger bekæmpelsesarealet med 10 procent.

Læs mere på den gratis app – Landkiosken, eller i næste uges udgave af LandbrugØst

Læs også