Øko-drift deler bornholmske politikere

Forleden var der uenighed mellem højre og venstre i kommunalbestyrelsen på Bornholm om, hvorvidt regionskommunen skal støtte opkøb at landbrug til øko-omlægning.

Økojord A/S er stiftet af Foreningen ØkoBornholm med det formål at investere i landbrugsjord og landbrugsejendomme på Bornholm med henblik på efterfølgende bortforpagtning til økologisk drift. 

I den forbindelse havde Bornholmsk Økojord A/S henvendt sig til kommunen med henblik på at modtage opbakning til den private forenings aktiviteter. Herunder at købe nogle af de udbudte aktier á 10.000 kr. i Bornholms Økojord A/S og at forpligte sig til at aftage nogle af de fødevarer der dyrkes via foreningen.

Der opstod en længere diskussion i kommunalbestyrelsessagen om blandt andet behovet for bornholmske økologiske fødevarer. Det blev også diskuteret, hvorvidt det overhovedet er lovligt for kommunen at købe aktier i et privat selskab.

Kommunalbestyrelsen endte dog med at stemme ja til at støtte projektet med stemmerne 13 mod 10. Dog en støtte i form af en generel og økonomisk uforpligtende opbakning til initiativet indtil videre.

Med stemmerne 12 mod 11 besluttede kommunalbestyrelsen desuden, at kommunens embedsmænd nærmere skal undersøge, om kommunen lovligt kan købe aktier i initiativet.

Læs også