Regeringen afsætter endnu flere penge til økologi

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat yderligere 180 millioner kroner til puljen til økologisk arealtilskud i 2020. Det kan få Danmarks samlede økologiske areal op over 300.000 hektar.

De sidste fire år har der været rift om tilskud til at omlægge landbrug fra konventionel til økologisk.

Derfor er regeringen og Dansk Folkeparti nu klar til at tilføre 180 millioner kroner ekstra til ordningen for økologisk arealtilskud, så der i 2020 vil være i alt 317 millioner kroner.Det sikrer blandt andet finansiering til omlægning af 32.660 hektar.

Med de ekstra midler kan Danmarks samlede økologiske areal formentlig nå over 300.000 hektar i 2020.

- Det økologiske areal i Danmark har aldrig været større, og aldrig har der været flere økologiske landmænd. Men vi stopper ikke her. Nu har vi sammen med Dansk Folkeparti afsat ekstra midler, så vi forhåbentlig kan sikre alle de, der søger, et tilskud og i sidste ende sende det samlede økologiske areal i Danmark over 300.000 hektar. Konkret har vi tilført 180 millioner kroner ekstra, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Næsten 4000 økologer i Danmark

Flere og flere landmænd ønsker at drive økologisk landbrug. Alene fra 2017 til 2018 fik de økologiske landmænd 325 nye kollegaer, og dermed er antallet af økologiske landmænd, der producerer fødevarer og foder med det røde Ø-mærke, oppe på næsten 4.000.

- Når landmænd ønsker at omlægge deres produktion til økologi, kan de være med til at skabe vækst og arbejdspladser lokalt, samtidigt med at de styrker den danske fødevaresektor og øger mulighederne for eksportindtjening til Danmark. Det skal vi bakke op om, og derfor er jeg glad for, at vi har fundet flere penge til nye økologer i 2020, siger landbrugsordfører i Dansk Folkeparti Lise Bech.

De ekstra midler til puljen er annullerede midler fra tilskudsordninger på miljøteknologi og annullerede midler fra økologisk arealtilskud. Der vil desuden komme to ekstra ordninger i 2020, hvor landmænd kan søge om tilskud til miljø- og klimavenlige grise- eller kvægstalde.

Læs også