Selvangivelse: Så skal der spares penge i skat

For 2023 er der et par ændringer i lovgivningen, der kan medføre besparelser for helt almindelige erhvervsdrivende.

Af Michael Guldbæk Karlsen, direktør og skattespecialist i Nf Plus

I Nf Plus er vi i fuld gang med selvangivelserne for 2023. Og her er der et par interessante ændringer i lovgivningen, der kan medføre besparelser for helt almindelige erhvervsdrivende.

Den ene ændring er kapitalafkastordningen. Den anden ændring er, at folkepensionister ikke længere bliver modregnet i pensionen med arbejdsindtægt, herunder virksomhedsoverskud ved aktiv virksomhed. Den tredje ændring er samspillet mellem de to.

Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen er som sådan ikke ny, men den har ikke været relevant de sidste mange år, da renteniveauet i samfundet har været negativ. Det forhold har ændret sig, og kapitalafkastsatsen er for indkomståret 2023 nu steget fra nul til tre procent.

Kapitalafkastordningen er en skattemæssig ordning for erhvervsdrivende, der går ud på at sikre fradrag for renteudgifter i personlig indkomst på linje med de øvrige erhvervsmæssige omkostninger, den erhvervsdrivende har. Virksomhedsskatteordningen sikrer det samme. Men til forskel for virksomhedsskatteordningen er kapitalafkastordningen en standardiseret ordning. Det gør, at kapitalafkastordningen kan give en større skattebesparelse end virksomhedsskatteordningen, som mange landmænd anvender.

Hvis man for eksempel har fast forrentet realkreditlån med en rente på én procent kan man med anvendelse af kapitalafkastordningen sikre rentefradrag med tre procent i personlig indkomst. Beløbet bliver godt nok lagt til kapitalindkomsten, men det vil alligevel være en fordel for den erhvervsdrivende, da personlig indkomst og kapitalindkomst beskattes forskelligt.

Det kan også være, at man slet ingen gæld har i ejendommen og dermed ingen renteudgifter har. Også her kan man sikre sig rentefradrag med tre procent i personlig indkomst, som så i stedet indregnes i kapitalindkomsten med skattebesparelse til følge.

I Nf Plus har vi stor opmærksomhed på, at vi for 2023 ikke automatisk anvender virksomhedsskatteordningen, der har været det naturlige valg gennem mange år. Nu skal vi afprøve om kapitalafkastordningen giver en større skattebesparelse. I en aktuel sag gav ændringen en skattebesparelse på 7.000 kroner.

Modregning i folkepension

Som nævnt sker der fra 2023 ikke længere modregning i folkepension ved virksomhedsoverskud af aktiv virksomhed medregnet personlig indkomst. Til gengæld kan kapitalindkomst medføre modregning af pensionen. Modregningsreglerne kan derfor være i modstrid i overstående om at anvende kapitalafkastordningen. Det vil dog altid være en individuel vurdering, hvad der bedst kan svare sig.

Som følge af de nye modregningsregler kan det således være en fordel, at indkomsten er personlig indkomst i henhold til pensionslovgivningen, men en ulempe skattemæssigt. Man bør holde de to beregninger op imod hinanden og konstatere, hvad der bedst kan svare sig. I den forbindelse har vi pudset en gammel regel af, der har samlet støv i mange år. Nemlig reglen om, at man kan henføre op til 56.100 kroner (i 2023) af kapitalafkastet til den personlige indkomst. Reglen blev i sin tid vedtaget for at udnytte maksimal indbetaling til pensionsordninger.

Ved at flytte 56.100 kroner kan man undgå modregning i pensionen med op til 32 procent. Til gængæld skal man som udgangspunkt betale mere i skat af beløbet, men modsat kan beskæftigelsesfradraget stige ved at flytte indkomsten fra kapitalindkomst til personlig indkomst. Man kan hindre modregning i pensionen med op til cirka 18.000 kroner med manøvren. Herfra skal fratrækkes skatteeffekterne.

Hvad betaler sig bedst?

Synes du, det lyder vanskeligt? Det er det også. Vi har heldigvis et regnskabsprogram i de 16 DLBR-virksomheder, der både kan simulere skatten og pensionen. Det er der ikke andre rådgivningsvirksomheder, der har. På den måde kan vi flytte rundt med tallene og vurdere, hvad der bedst kan betale sig.

Har man opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen, kan de nye regler om modregning af folkepension også have interesse. Indtil 2023 var det et problem at tømme virksomhedsskatteordningen, efter man var kommet på folkepension, da man blev modregnet i pensionen. Det er ændret fra 2023, så nu kan det for mange i denne situation være en fordel at tømme virksomhedsskatteordningen op til topskattegrænsen. I en aktuel sag har vi sparet cirka 33.000 kroner i skat i forbindelse med den manøvre.

Besparelse af rigtig mange penge

Her til sidst skal I have sagen, hvor vi fik oplysninger om et dødsfald et par måneder efter, vedkommende var afgået ved døden. Enken ønskede at sælge ejendommen. Hvis hun gjorde det i uskiftet bo, ville det udløse en avanceskat på cirka 500.000 kroner. Vi kontaktede arvingerne og spurgte, hvordan de havde forholdt sig overfor skifteretten. De oplyste, at de havde ønsket uskiftet bo. Efter aftale med arvingerne kontaktede vi skifteretten og fik efter noget tovtrækkeri skifteretten til at ændre skiftet fra uskiftet bo til privat skifte. På den måde kunne vi realisere ejendomsavancen i et skattefrit bo. Skattebesparelse cirka 500.000 kroner.

Man bør aldrig pr. automatik vælge uskiftet bo, uden konsultation af dødsbo-eksperter, såfremt der er aktiver i boet, hvor der hviler en fremtidig avanceskat, oftest i form af avance på ejendomme eller aktier.

Læs også