6.000 har fået udbetalt plejegræs- og økologitilskud

Landbrugsstyrelsen har indtil videre udbetalt plejegræs- og økologitilskud vedrørende 2020 til cirka 6.000 landmænd.

Landbrugsstyrelsen har indtil videre udbetalt tilskud til plejegræs til cirka 3.680 landmænd, hvilket svarer til cirka 70 procent af sagerne om økologisk arealtilskud og tilskud til plejegræs.

- På økologisk arealtilskud har vi udbetalt til cirka 2.300 landmænd, hvilket svarer til cirka 64 procent af sagerne. Vi har endvidere udbetalt tilskud til cirka 200 MVJ-sager, hvilket svarer til cirka 20 procent af sagerne.

- Vi arbejder på at have udbetalt alle 2020-tilskuddene så hurtigt som muligt og senest 30. juni 2021, når man ser bort fra enkelte komplicerede sager, skriver styrelsen i en meddelelse, og tilføjer:

- Vi kontakter dig, hvis vi har brug for informationer til at gøre din sag færdig.

Du kan se, hvordan det går med at udbetale tilskud på hjemmesiden for den enkelte ordning. Find din ordning i tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Læs også