Agrocura søsætter nyt investeringsprodukt

Nu har investorer mulighed for at læne sig tilbage og lade Agrocuras investeringsrådgivere forvalte porteføljen.

Jens Kornbeck, investeringsrådgiver, Agrocura

Agrocura er kendte spillere på investeringsmarkedet, og har i mange år rådgivet kunder i forbindelse med investering af deres depoter. Indtil nu, har Agrocuras rolle været at rådgive kunderne omkring deres risikoprofil, og ud fra dette lægge en handlingsplan for porteføljeopsætning samt løbende rådgive omkring rebalancering af porteføljerne. Herfra stod kunderne på egne ben, når der skulle handles. Med det nye koncept, er Agrocuras rådgivere med hele vejen - og kunden får dermed frigivet tid til andre prioriteter.

- Vi tænker langsigtet i vores investeringer, men oplevede desværre at den pleje som investeringerne kræver, for ofte ikke blev prioriteret eller at kunden gerne ville have at vi kiggede dem over skulderen, for at sikre at alt foregik korrekt. For at imødekomme kundernes behov, tilbyder vi nu på kundens fuldmagt at klare hele processen. Så kan kunden trygt læne sig tilbage, og se sin portefølje udvikle sig, fortæller investeringsrådgiver Jens Kornbeck, Agrocura.

Håndplukkede porteføljer

Agrocuras investeringsrådgivning er 100 procent uafhængig. Det betyder, at de kun håndplukker og sammensætter porteføljer, som de mener kommer deres kunder til gode.

- Fordelen ved at vi hos Agrocura ikke er ‘gift’ med nogle parter er, at vi uden hensyntagen kan vælge de produkter, som har vist de bedste resultater og som vi mener besidder egenskaber, der kommer vores kunder til gode. Ved hjælp af platformen i Saxo Bank har vi tilmed adgang til en kæmpe palette af produkter inden for særligt ETFér , fortæller Jens Kornbeck og fortsætter

- Vi fokuserer på omkostninger og investerer primært i passive fonde, som skal sikre et afkast svarende til det, markedet tilbyder. Vi tror på, at tid i markedet, slår timingen af markedet og vil lade vores konjunkturog investeringsanalyser arbejde for vores afkast.

Nem og sikker proces

Gennem tre nemme steps, er kunden oprettet og klar til at investere. Til det nye koncept, bruger Agrocura Saxo Banks platform. Her får kunden et personligt login, så han/hun altid kan følge med i udviklingen.

- Vi har et professionelt setup og samarbejdspartnere, der skaber effektiv eksekvering og værdifuld indsigt i markederne. Vi har prioriteret en gennemsigtig løsning hvor afkast, risiko og omkostningsrapporter kan tilgås til hver en tid, forklarer Jens Kornbeck.

Investeringsunivers får nyt navn

I forbindelse med lanceringen af det nye koncept, skifter Agrocura Investering navn, og hedder fremadrettet Cura Invest. Et nyt navn, men med de samme velkendte kompetencer bag. Med det nye koncept håber Agrocura også at kunne ramme en bredere målgruppe – også udenfor landbruget:

- Vi er rodfæstet i landbruget og vil ikke løsrive os fra vores identitet og historie i Agrocura. Derfor er navnevalget heller ikke tilfældigt. Cura er det latinske navn for omsorg og anerkendelse – to ord der er grundelementer i vores arbejde, fortæller direktør Hans Vigen, Agrocura og suppleres af Jens Kornbeck.

- Med det nye navn håber vi at kunne ramme en bredere målgruppe – vi hjælper alle, ikke kun landmanden. Derudover vil vi gerne favne bredt – bl.a. i forhold til startkapital. Det betyder, at man hos os kan starte sin investering med 250.000 kr. For at få personlig rådgivning, ser vi ofte, at andre investeringsmuligheder starter med millionbeløb. På den måde åbner vi op for, at flere kan være med.

Læs mere og se det nye investeringsunivers her: Porteføljepleje (agrocura.dk)

Læs også