Omfattende analysearbejde af regnskaber

I år er LandboNord gået sammen med tre andre rådgivningsvirksomheder rettet mod landbrug: VKST, KHL, LandboSyd og LandboNord, om at analysere kundernes regnskaber.

Det er første gang, at en landsdækkende analyse ser dagens lys, når den præsenteres primo februar. Den vil give en status på 2021 og et solidt grundlag for 2022-prognoserne. I år vil klima også være en del af analysen.

2022 var således ikke mange timer gammel før rådgiverne i de fire rådgivningsvirksomheder VKST, KHL, LandboSyd og LandboNord gik i gang med et omfattende analysearbejde til det, der bliver en af branchens største analyser baseret på landbrugsregnskaber i hele Danmark.

- Regnskabsanalysen er for den enkelte en forudsætning for at kunne drive og planlægge sin produktion fremadrettet. Ved at analysere mange regnskaber på én gang, kan vi præsentere et solidt datamateriale, som landmanden kan dykke ned i indenfor kvæg, planteavl eller griseproduktion, siger afdelingsleder for økonomirådgivningen i VKST, Mie Nøhr Andersen og tilføjer:

- Vores kunder producerer i en omskiftelig verden, og derfor er det vigtigt for dem at bruge den viden aktivt.

Flere bundlinjer i spil

For den enkelte landmand handler det om at bruge analysen som et idekatalog til at se, hvad der kan justeres i hverdagen. Her vil der være forskellige niveauer imellem driftsgrenene.

- Vi opfordrer altid vores kunder til at holde styr på, hvor de gør det godt, og hvor de kan forbedre resultaterne. Det handler især om at tage tingene i opløbet, så man bliver mindre sårbar i forhold til vigtige faktorer som udsving i foderpriserne eller mangel på arbejdskraft, siger afdelingschef for økonomirådgivning i LandboSyd, Anders Peter Frederiksen.

Samtidig med at regnskabsanalysen er landsdækkende, vil regnskaberne også være bredt funderet på konventionelle og økologiske landbrugsvirksomheder. Og som noget nyt er klima også en del af analysen.

- I dag er der flere bundlinjer i spil, og det er ikke kun af økonomisk interesse, at landbrugsvirksomhederne optimerer på produktionen. Flere og flere landbrug er i gang med at klimaoptimere deres produktion, og det vil i stigende grad afspejle sig i regnskaberne. Den viden skal gerne inspirere andre til at gøre lignende indsatser, siger chefkonsulent økonomi i KHL, Claus Bech Jensen.

Overraskelser i vente

Selve analysen er klar primo februar, og den vil danne grundlag for flere af de møder, som rådgivningsvirksomhederne arrangerer umiddelbart efter offentliggørelsen.

- Selvom det er alt for tidligt at konkludere noget fra analysen endnu, så kan vi allerede nu sige, at der vil være overraskelser i forhold til de forventninger, som vi havde til 2021. Der er både plusser og minusser, som landmanden skal agere på i 2022. Derfor kan jeg kun opfordre til at følge med i, hvad der kommer ud af analysearbejdet, siger vicedirektør i LandboNord, Andreas H. Brandt.

Læs også