Ekstra stor pulje til årets anden ansøgningsrunde i GUDP

Hér i juni åbner Grønt Udviklings- & Demonstrationsprogram (GUDP) igen for ansøgninger til projekter indenfor grøn og bæredygtig fødevareproduktion. Denne gang med et trecifret millionbeløb i puljen. For at være mere præcis, så er der hele 123 millioner kroner i puljen til innovative projekter, når GUDP åbner for ansøgninger til projekttilskud i andet halvår 2022.

GUDP giver tilskud til udviklings-, demonstrations- og netværksprojekter indenfor fødevareproduktion. GUDP dækker hele fødevareklyngen, og yder tilskud til projekter fra primærproduktionen til lands eller til vands, over teknologiudvikling, forædling og forarbejdning til afsætningsledet.

GUDP ser gerne projekter, der styrker samarbejde, netværksdannelse og vidensdeling på tværs af brancher, virksomheder og vidensinstitutioner og gerne projekter, der understøtter samarbejde mellem små og store virksomheder.

I årets anden ansøgningsrunde vil GUDP-bestyrelsen – nøjagtig som i årets første runde – have særligt fokus på projekter, der medvirker til at reducere klimaaftrykket, og bestyrelsen vil derfor prioritere projekter med direkte, målbare klimaeffekter.

Udover at et GUDP-støttet projekt selvfølgelig skal give mening på den grønne bundlinje, så er det vigtigt, at projektet også giver mening på den økonomiske side – den blå bundlinje.

Hvis man er interesseret i at høre mere om GUDP, kan man deltage i et af de informationsmøder, der afholdes: - Tirsdag den 21. juni kl. 9.00 -13.00 på Comwell Middelfart, eller onsdag den 22. juni kl. 9.00 -12.00 som digitalt møde

Det er gratis at deltage i informationsmøderne – men de kræver tilmelding.

Læs også