Grøn omstilling vinder større indpas i landbruget

Trods usikkerhed som følge af krigen i Ukraine viser dansk landbrug sundhedstegn og er for alvor gået i gang med at finde vejen til målet om at nedbringe CO2-udledningen med 55-65 procent inden 2030, lyder meldingen fra Nordea Agri & Food.

Det mærker de i Nordea Agri & Food, der har markant flere møder med landmænd om den grønne omstilling samtidig med der kommer flere nye kunder ind i banken.I forbindelse med Nordeas kvartalsregnskab gør direktør i Nordea Agri & Food, Morten Riget, status på landbrugets første halve år af 2022.

Der er nemlig fart på i Nordeas nye sammenlagte afdeling for landbrugs- og fødevaresektoren, Nordea Agri & Food. Det kan landbrugsdirektør Morten Riget skrive under på med en status for bankens landbrugskunder i forbindelse med, at Nordea i dag har aflagt kvartalsregnskab for 2. kvartal 2022.

- Vores landbrugskunder driver overordnet ganske sunde forretninger. Trods den store usikkerhed på grund af krigen i Ukraine, blæser der positive vinde for både mælkeproducenterne og planteavlerne, mens griseproducenterne har haft det sværere i 2022. I Nordea Agri & Food har vi travlt med at hjælpe og rådgive både nye og eksisterende kunder i en tid, hvor hele sektoren skal balancere mellem usikkerhed pga. krigen i Ukraine og stigende krav om at sætte turbo på den grønne omstilling, fortæller Morten Riget, der er landbrugsdirektør i Nordea Danmark.

Fokus på grøn rejse

Generelt oplever Nordea Agri & Food, at landmændene er fokuserede på at begynde den grønne rejse mod et mere bæredygtigt landbrug med betydelige reduktioner af CO2-udslip.

Derfor har Nordea Agri & Food både holdt webinarer med inspiration og kundeeksempler på grønne tiltag og oplevet stigende interesse fra landmændene for at komme i gang.

- Vi har haft markant flere møder med vores landbrugskunder om, hvordan de kan komme i gang med for alvor at bidrage til den grønne omstilling af landbruget. Det er utrolig positivt, fordi vi gerne vil være med til at finansiere den bæredygtige udvikling i hele fødevaresektoren. Og jeg er utrolig spændt på, at vi får sat skub i endnu flere landmænds grønne omstilling, siger Morten Riget.

Krigen i Ukraine presser landbruget

Med en halvårsstatus på året 2022 kommer Morten Riget og hans kunder ikke uden om den frygtelige krig i Ukraine. Den har også ramt landbruget med større usikkerhed om leverance- og forsyningssikkerhed samt betydelige prisstigninger på blandt andet foder.

- Landmændene oplever over en bred kam – ligesom alle os andre – at priserne på råvarer, foder, brændstof og energi stiger. Det giver selvfølgelig højere udgifter. På positivsiden er efterspørgslen efter deres fødevareprodukter ikke faldet, men det er udbuddet på en række varer som eksempelvis korn. Det er med til at sikre mange landbrug en højere pris for deres varer. Så selvom usikkerheden selvfølgelig presser rigtig mange økonomisk, har vi en god dialog omkring udfordringerne – ligesom vi hjælper med eksempelvis øgede kreditter på grund af de højere driftsomkostninger hos dem, der har brug for det, fortæller Morten Riget.

Stigende renter sender gælden ned

Samtidig med usikkerheden fra krigen i Ukraine, rammer de kraftigt stigende renter også landmændenes lån – og det har også givet travlhed hos landbrugsrådgiverne. Med positivt fortegn for mange af bankens kunder.

- Vi har været i kontakt med stort set samtlige af vores kunder, der har haft realkreditlån med fast rente. Her har vi hjulpet rigtig mange med at konvertere fra en lav rente til en lidt højere rente mod at de dermed kan skære en god luns af deres gæld væk. Vi har sågar nogle, som har gjort det mere end én gang, fordi renterne er fortsat med at stige. Og det tror jeg, vi vil se mere af de kommende måneder, slutter han.

Læs også