Tilskud til teknologi på økologiske bedrifter

Siden midten af december har man kunnet søge om tilskud til forskellige teknologier på sin økologiske bedrift for sidste gang. Ansøgningsrunden er åben frem til 1. marts 2023. Ordningen er åbent for sidste gang, da der i Landbrugsaftalen fra 2021 ikke er planlagt yderligere ansøgningsrunder. Man kan søge tilskuddet, hvis man er økologisk landbruger eller lige har søgt økologisk autorisation.

Man kan få tilskud til nye investeringer, der fremmer produktiviteten på sin bedrift.  Teknologierne, der kan søges tilskud til, er inddelt i seks sektorer: - Planteavl (53 mio. kr.), - Frugt, bær og grønt (10 mio. kr.), - Æg og fjerkræ (34 mio. kr.), - Får og geder (1 mio. kr.), - Svin (8 mio. kr.), -Kvæg (34 mio. kr.). Hvis man har fjerkræ, kan man f.eks. få tilskud til opvarmning af stald med varmerør eller cirkulationspumpe. Er du planteavler, kan du f.eks. få tilskud til mekanisk ukrudtsbekæmpelse.  

Den økonomiske ramme er på hele 140 mio. kr., så der er god mulighed for at få tilskud. Der er fastsat et fast beløb for hver teknologi, og man kan få 40 pct. i tilskud. Man skal huske at overveje sine valg af teknologier grundigt. Man kan nemlig ikke længere ændre sit projekt, og man kan heller ikke søge om forlængelse – derfor har man valgt at fastsætte projektperioden til 2 år. Projektperioden starter den dag, hvor man sender sin ansøgning om tilskud.

Læs også