Undgå de klassiske fejl ved generationsskiftet

Skriv tre forventninger til dit fremtidige generationsskifte, så er første skridt taget.

Af Jens Chr. Obel, chefrådgiver i LandboNords SkatteRådgivning

Du skal begynde at planlægge dit generationsskifte, før du selv synes, det er nødvendigt. Behovet og muligheden for generationsskifte kan hurtigt opstå, og derfor er det vigtigt at være forberedt. Emnet bør altid være aktuelt og en del af strategien og drøftelser i familien for ejerledede virksomheder.

Generationsskiftet bliver aldrig en hyldevare, og i LandboNord følger vi udviklingen tæt. Lovgivning på området betyder, at det er en god investering at kende muligheder og begrænsninger i generationsskiftet – inden processen for alvor er sat i gang.

Hvis du ejer en landbrugsvirksomhed, så find lige et stykke papir og en blyant. Skriv tre forventninger til dit fremtidige generationsskifte og vis herefter det, du har skrevet til dine nærmeste – så er du i gang. På den måde bliver det første skridt taget, så du undgår nogle af de klassiske fejl ved generationsskiftet. Uanset hvilken rådgiver du vælger til at assistere dig i processen, er det vigtigt at få taget snakken om, hvilke tanker der ligger bag det forestående generationsskifte.

Få professionel hjælp til generationsskiftet

Tiden er som sagt en faktor, og det kommer desværre bag på mange, at tiden pludselig bliver en hård modspiller. Blandt andet når det drejer sig om at få tilrettelagt generationsskiftet, så de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser bliver så lempelige som muligt – eller i spørgsmålet om næste generation egentlig har den profil og kompetencer, det kræver at føre virksomheden videre med succes.

Generationsskiftet har det hele, og der kan ofte være mange følelser involveret. Min erfaring er, at det ofte hjælper at få analyseret mulige scenarier, så alle har noget konkret at forholde sig til. For eksempel hvis du hjemmefra har lavet en liste med ønsker til dit fremtidige generationsskifte. I LandboNord har vi succes med at sammensætte et hold af eksperter, som hver bidrager med deres viden på skatte-, uddannelses-, jura eller socialområdet, når det bliver nødvendigt.

Fire tip til generationsskiftet

• Investér i dit generationsskifte – et succesfuldt generationsskifte kræver, at du investerer tid og penge, så du undgår ubehagelige overraskelser.

• Vær i god tid – i visse tilfælde kræver generationsskiftet for eksempel, at der skal være tid til at kompetenceudvikle den person, som skal overtage virksomheden.

• Tal om generationsskiftet med dine nærmeste – også selvom det ligger mange år ud i fremtiden. På den måde kan du løbende forventningsafstemme med de personer, som skal være en del af generationsskiftet.

• Er du klar til den nye rollefordeling? I et generationsskifte er det vigtigt at have styr på sine roller – og ikke mindst give plads til næste generation.

Læs også