ESG-rapportering breder sig i landbruget

Landbrugsvirksomheder kommer til at arbejde med ESG-rapportering i flere formater og som en integreret del af ledelse og forretning. Det forudser banker, landbrugets kunder og visionære landmænd, som Seges Innovation har talt med.

Motivation til at udarbejde ESG-rapportering følger i stort omfang den samme motivation, der ligger til grund for at arbejde med tiltag for bæredygtig udvikling. I et projekt konkluderer Seges Innovation, at især den ledelsesmotiverede ESG-rapportering, der udspringer af en landmands udviklingsorienterede tilgang til ansatte og forretning, er på vej ind i en ny fase.

I en meddelelse beretter Seges Innovation, at det er forventningen, at man over de kommende 2-3 år vil se mange flere landbrugsvirksomheder tage hul på en eller anden form for ikke-finansiel rapportering med klimarapportering som det fremherskende format. Det kan blandt andet skyldes forhold som, at landbrugsvirksomheden:

  • Leverer ind i en værdikæde, hvor en eller flere aftagere har godkendte klimahandlingsplaner under Science Based Targets Initiative eller lignende
  • Tiltræder et incitamentsprogram som for eksempel Arlas incitamentsmodel og vil udnytte data og handling for yderligere værdiskabelse
  • Ønsker at styrke attraktivitet ved rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  • Vil dokumentere markedsværdi og forretningspotentiale ved indhentning af kapital og ved ejerskifte/salg.

Ikke-finansiel rapportering integreres

Fremadrettet forventes landbrugsvirksomhedens ikke-finansielle rapportering i højere grad at blive integreret i virksomhedens ledelsespraksis og samlede rapportering. Det sker efterhånden som kunder og leverandører enten lovpligtigt og som en del af deres ledelsespraksis udveksler tiltag og fremskridt på områder som reduktion i udledning af drivhusgasser, udfasning af fossile brændstoffer og påvirkning af biodiversitet.

Seges Innovation forventer også, at sammensmeltningen af den økonomiske og ikke-finansielle rapportering følger af, at landbrugsvirksomhedens økonomiske præstation i stigende grad bliver afhængig af evnen til at levere på samfunds- og værdikædekritiske ESG-forhold.

Ikke-finansiel rapportering hos en landbrugsvirksomhed er i praksis alt fra årlig klimarapportering til banken over en kort ESG-rapport integreret i årsrapporten til et større dokumentationsarbejde for investeringsansøgning eller ejerskifte/salg.

Læs meget mere om ESG-rapportering på landbrugsinfo.dk.

Læs også