Årsrapporten supplerer skatteregnskabet

Holger Skov Nielsen bruger

sin årsrapport som et effektivt styringsredskab

i sin planteavl og mener ikke, at man kan leve uden, hvis man vil styre sin virksomhed i den rigtige retning.

Jens Fog Larsen økonomirådgiver i VKST: 
- Årsrapporten viser styrker og svagheder. 
Foto: Steen Knarberg
Hvert eneste år i 38 år har planteavler Holger Skov Nielsen fra Stege på Møn fået udarbejdet en årsrapport som supplement til sit skatteregnskab. Og det er der en rigtig god grund til.
- Det er et vigtigt styringsredskab for os. Vi bruger årsrapporten til at se, hvor i virksomheden, det er gået godt, og hvor det er gået mindre godt, og for at se, om der er nogle steder, der skal rettes ind eller optimeres, forklarer Holger Skov Nielsen.
En årsrapport udarbejdes i forbindelse med skatteregnskabet, og viser den reelle økonomi med nøgletal på eksempelvis virksomhedens aktiver, egenkapital, finansielle stilling, udskudt skat, resultater og likviditet.
En årsrapport giver dermed et retvisende billede af virksomhedens økonomiske forhold, herunder også dens værdier i form af eksempelvis maskiner, bygninger og tilgodehavender.
 

Klare svar om økonomien

- Årsrapporten er derfor et effektivt værktøj til at få klare svar om virksomhedens økonomi, og den er velegnet som grundlag til at træffe vigtige, fremadrettede beslutninger i virksomheden, lyder det supplerende fra Jens Fog Larsen, som er økonomi-
rådgiver i VKST.
Jens Fog Larsen forklarer videre, at årsrapporten tydeligt viser, hvor i virksomheden der tjenes penge, og hvor der ikke gør.
- Rapporten viser dermed virksomhedens styrker og svagheder. Derudover giver årsrapporten også en ekstra bonus med en bedre kreditvurdering i pengeinstituttet.
Jens Fog Larsen peger på, at det store overblik, som årsrapporten giver, er værdifuldt i dialogen med kreditinstitutterne, der ofte på det grundlag sænker renterne, og man har dermed mulighed for en bedre kredit-
vurdering.
 

Årsrapporten viser vejen frem

At årsrapporten giver en bedre kreditvurdering, kan Holger Skov Nielsen nikke genkendende til, da han har oplevet flere fordele på den baggrund. Årsrapporten er især vigtig i forhold til de nye muligheder på bedriften.
- Vi er nogle stykker, der godt kan lide at afprøve nye ting og muligheder i vores planteavl. Det seneste år har vi eksempelvis afprøvet Conservation Agriculture, og her kunne vi tydeligt se i årsrapporten, at brændstofforbruget er faldet.
- Så årsrapporten var her med til at vise os, at det måske er en god idé at gå videre i den retning, hvor den med andre forsøg, vi afprøver, viser os, at det nok ikke er den retning, vi skal gå i. På den måde bruger vi årsrapporten som en rettesnor.
 
 
»- Vi er nogle stykker, der godt kan lide at afprøve nye ting og muligheder i vores planteavl.«

Holger Skov Nielsen
 
 

Læs også