bannerPos

Der skal god løn og moderne ledelse til

Teamleder Vittus Bernlow opfordrer til at gøre op med den praksis på landet, hvor en del af lønnen udbetales i form af bolig, bil eller andet. - Bolig, bil og andre goder skal afregnes på markedsvilkår, hvor den ansatte betaler husleje, leje med videre, siger han.

AF: MORTEN IPSEN

REDAKTIONSCHEF
12-03-2019 09:00
Det er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft til landbruget. Derfor skal medarbejderne fastholdes med god løn, pension og en moderne ledelsesstil, lyder det fra rådgiver.

Engang kunne landmanden sige til sine ansatte, at kunne de ikke lide lugten i bageriet, så kunne de smutte.

Det kan han også gøre i dag, men så risikerer han at stå uden medarbejdere. For i dag er det vanskeligt at rekruttere arbejdskraft til landbruget. Derfor skal de udenlandske medarbejdere, man har, fastholdes. Det sker med god løn, pension og en moderne ledelsesstil, mener Vittus Bernlow, der er teamleder for HR og Rekruttering i Agri Nord.

- Lønniveauet i Østeuropa stiger, så det bliver lønmæssigt mindre og mindre attraktivt at søge til Danmark for at tjene penge. Derfor skal der mere til, siger han.

- Man skal betale medarbejderen dét, han er værd

Vittus Bernlow, teamleder for HR og Rekruttering i Agri Nord

For eksempel kan det være en god idé at tilbyde de ansatte en pensionsordning.

- Det er en myte, at udlændinge ikke vil have det. Det vil de, når først de har fået forklaret, hvad det går ud på, siger Vittus Bernlow.

Han og kollegaerne anbefaler, at en pensionsordning bliver en del af en lønstigning.

Moderne ledelse

De dage er forbi, hvor ledelse kørte efter devisen kæft, trit og retning.

- En gammeldags ledelsesstil er yt. De udenlandske medarbejdere i dag er en helt anden generation end de, der kom hertil for bare 10 år siden, siger Vittus Bernlow.

Han råder derfor til, at landmanden revurderer sit syn på ledelse, hvis det er den gamle model, det kører efter.

- Det gider hverken udenlandske eller danske medarbejdere for den sags skyld, siger han.

Løn på mindst 130-140 kroner

De udenlandske medarbejdere kigger mere og mere på medarbejderfordele i jobbet, så det går stadig ikke at underbetale de udenlandske medarbejdere.

- Det er forskelligt fra overenskomst til overenskomst, men mindstelønnen er 130-140 kroner i timen, siger Vittus Bernlow.

Men mindstelønnen er ikke noget at stræbe efter, mener han.

- Man skal betale medarbejderen dét, han er værd.

Det er ligeledes vigtigt at gøre op med den praksis på landet, hvor en del af lønnen udbetales i form af bolig, bil eller andet.

- Bolig, bil og andre goder skal afregnes på markedsvilkår, hvor den ansatte betaler husleje, leje med videre, siger Vittus Bernlow.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next