FirstFarms leverer godkendt årsregnskab

FirstFarms har leveret et godt årsregnskab for 2017, hvor selskabet øgede omsætningen med 46 procent, og havde et resultat før skat på 5 millioner kroner.

Der var sat pæne forventninger til regnskabesåret 2017 hos Danmarks første børsnoterede aktieselskab med aktiviteter i primærlandbruget, FirstFarms. Og de forventninger har FirstFarms formået at leve op til, viser selskabets årsrapport.

Således øgede FirstFarms deres omsætning med 46 procent til 190,7 millioner kroner, mens EBITDA, altså selskabets driftsresultat før afskrivning på driftsaktiver og goodwill-nedskrivninger, lyder på 43,7 millioner kroner. Selskabets samlede resultat før skat blev på 5 millioner kroner. Alt i alt betegnes regnskabet som tilfredsstillende.

FirstFarms skriver, at man i 2018 vil udvide svineproduktionen med flere producerede smågrise og slagtesvin og optimere driften i mælkeproduktionen. Markbruget forventes udvidet med et mindre areal og der ændres fortsat markplaner til en større andel efterårsafgrøder, således at en tør sommer får mindre effekt på høstudbytterne. Tørke har i 2017 påvirket selskabets udbytte fra forårsafgrøder negativt.

Selskabet, hvis aktiviteter foregår i Slovakiet, Rumænien og Ungarn, har 260 medarbejdere, 17.400 hektar jord, 2.500 malkekøer med opdræt, 2.500 søer med salg af 70.000 smågrise og 10.000 slagtesvin.

Læs også