Kvægfolk slås med omkostninger

Den gode nyhed er, at mange kvægbrugere sidste år fik det bedste årsresultat i mands minde: Et gennemsnit på 1,4 millioner kroner før skat og regulering. Det har medført en stigning i egenkapitalen på 750.000 kroner til knap 5 millioner kroner.

Den dårlige nyhed er, at bedrifternes omkostninger stiger over en bred kam – lige fra energi og brændstof, maskinstation og vedligeholdelse til løn, m.m., fremgik det af det efterhånden traditionsrige kvægnøglemøde, som Centrovice afholdt tirsdag den 18. april.

Disse omkostninger – også kaldet kontante kapacitetsomkostninger – er steget med i gennemsnit en kvart million kroner pr. bedrift i Centrovice-regi fra 2016 til 2017. Og selvom de fynske kvægbrugere kan trøste sig med, at kvægbrugerne i resten af landet bøvler med lignende stigninger, så er det vigtigt at have fokus på dem, lød budskabet fra konsulenterne.

Det skyldes, at en stor del af stigningerne ikke »bare« kan forklares med inflation og andre forhold, men er reelle stigninger, forklarede økonomikonsulent Morten Holm Rasmussen.

- En del af stigningen kan forklares med en større produktion, men der er stadig 159.000 kroner tilbage, som vi ikke umiddelbart kan forklare, sagde han til de godt 80 fremmødte.

Svært at sænke

Kvægbrugerne i salen lød ikke overrasket over, at konsulenterne kunne fortælle dem, at omkostningerne er steget. Det var tydeligt, at det allerede er et fokuspunkt hos mange af dem.

- Men det er virkelig svært. Hvor er det, vi skal sætte ind?, lød det en anelse frustreret fra en af kvægbrugerne med henvisning til, at det er stort set alle omkostninger, der stiger.

Det fremgik af mødet, at der især er tre store punkter, der tynger på omkostningssiden – og som også varierer meget:

Arbejdsomkostninger (35-60 øre pr. kg EKM i 2017), bygningsomkostninger (15-55 øre) og inventar og energi (20-50 øre).
Så det kan eventuelt være relevant at sætte ind der, lød budskabet.

Finansiering

De fynske kvægbrugere kan dog glæde sig over, at de har relativt godt styr på finansieringsomkostningerne, som lå cirka 100.000 kroner under landsgennemsnittet i 2017.

Årsleverancen pr. ko steg i 2017 til henholdsvis 10.644 kg EKM (tung race), 9.581 (jersey) og 9.596 kg EKM. Den gennemsnitlige pris for den leverede mælk blev henholdsvis 2,74, 2,86 og 3,57 kroner pr. kg EKM-mælk.

Top tre-dækningsbidrag i Centrovice-regi, pr. årsko:

Jersey
Lars Åge Rasmussen (20.500 kr.)
Palle B. Hansen (19.500 kr.)
Hans Rasmussen (19.500 kr.)
Stor race
Jesper Navne (20.000 kr.)
Søfælde I/S (19.000 kr.)
Lille Ørritslevgård (19.000 kr.)

Læs også