Landmænd kan spare penge ved at investere penge

For at undgå at betale for at have penge stående i banken, kan landmænd med fordel investere deres frie midler, som er omfattet af virksomhedsordningen, i alternativer. Det oplyser Agri Nord Økonomi.

Flere og flere landmænd har for tiden så god en økonomi, at der er penge på bogen. Men det koster penge at have dem stående i banken.

Agri Nord peger derfor på, at landmanden med fordel kan investere pengene, hvis han eller hun har frie midler stående på bankkontoen i sin personlige virksomhed og gerne vil undgå bankens negative renter.

- Der er mulighed for at placere midlerne i alternative investeringer, siger Kent Boe Nielsen, der er økonomikonsulent i Agri Nord.

Undgå stor beskatning

Investeringerne skal kunne indgå i virksomhedsordningen.

Ellers vil investeringen blive anset som en hævning ud til privat, og så kan den medføre en beskatning på op mod 56 procent.

- At investeringen kan ligge i virksomhedsordningen betyder, at den er blåstemplet og omfattet af Skats positivliste, siger Kent Boe Nielsen.

Dermed får den ikke betydning for opsparingsmulighederne i virksomhedsordningen, og ens overskud vil fortsat kun beskattes med 22 procent.

De investeringer, der kan ligge i virksomhedsordningen, er eksempelvis rentebærende obligationer, andele i investeringsselskaber, andele i ETF-fonde eller udlejningsejendomme.

Risikoen er der

Fælles for investeringsmulighederne er, at man påtager sig en risiko.

- En risiko, man ikke har, når man lader pengene stå kontant, siger teamleder for Økonomi i Agri Nords Aalborg-afdeling, Henrik Rasmussen.

Han råder også til, at man vurderer omkostningerne ved anskaffelse og de løbende omkostninger.

- Man skal også tænke over, at det likviditetsmæssige råderum påvirkes meget forskelligt, alt efter hvad man vælger at bruge sine frie midler til, siger han.

ETF-fonde – et alternativ til aktier

En mulighed for at investere overskudslikviditet i aktier er via ETF-fonde, oplyser Henrik Rasmussen.

- Normalt bliver køb af aktier set som en privat hævning, men det gør EFT-fonde ikke, siger han.

ETF-fonde er typisk børshandlende fonde, hvor der passivt købes værdipapirer, som følger et udvalgt indeks.

Derved opnås en stor spredning, og den passive investeringsstrategi betyder, at omkostningerne kan holdes på et minimum. Helt ned til 0,1 procent af investeringen.

- Når du skal udvælge hvilke ETF’er du vil investere i, vil det være klogt at søge professionel rådgivning. Nogle fonde har nemlig indrettet sig, så de må geare din investering. Andre at de må udlåne de underliggende værdipapirer mod betaling. Begge dele for at levere et højere afkast.

Køber du udenlandske ETF’er vil der kunne opstå en valutarisiko, og alt efter hvor dine EFT’er er noteret, følger de forskellige lovregelsæt som for eksempel MiFIDII og PRIIP, siger Henrik Rasmussen.

teba

Investeringer

Disse investeringer kan foretages i virksomhedsordningen:

• Der kan købes rentebærende obligationer

• Der kan købes andele i Investeringsselskaber, som er lagerbeskattet (akkumulerende). Investeringsselskaberne kan så investere i obligationer, aktier, aktieindeks mv.

• Der kan købes andele i ETF-fonde, lagerbeskattet (akkumulerende). ETF - fonde kan investere i obligationer, aktier, aktieindeks mv.

• Gælds- og pantebreve kan ligge i VSO, såfremt de er anskaffet i forbindelse med salg af virksomhedsdel eller ejendomme, dog ikke ved salg til nærtstående eller ud over hvad virksomheden normal ville gøre. Altså der må ikke købes f.eks. pantebrev på ejendomme, som virksomheden ikke tidligere har ejet i virksomheden.

• Der kan investeres i udlejningsejendomme. Dog ikke forældrelejligheder eller lignende fra og med 2021.

Læs også