Lantmännen præsenterer guldrandet kvartalsregnskab

Den svenske landbrugskoncern Lantmännen har sendt regnskabet for første kvartal af 2020 ud, og det har vist et overskud på 447 millioner svenske kroner.

Det svarer til 319 millioner danske kroner, og  er en stor fremgang i forhold til samme periode sidste år, hvor overskuddet lå på 335 millioner svenske kroner (239 millioner danske kroner). 

- Lantmännens gode udvikling fortsatte i alle afdelinger og forretningsområder, indtil coronapandemien brød ud i midten af ​​marts. Virkningen af ​​pandemien har været størst i Foodservice-segmentet i Lantmännen Unibake og i Swecon. Divisionerne Landbrug og Energi samt Lantmännen Cerealia har alle styrket deres resultater sammenlignet med året før, siger Per Olof Nyman, direktør i Lantmännens .

Ser man på Lantmännens landbrugsaktiviteter var seneste regnskabsår et af de bedste i mange år for koncernen. 

Arbejdet med forårsopdræt er gået godt, og der er store forhåbninger om en god høst. Efterspørgslen efter foder er fortsat høj på alle fronter.

Landbrugsaktiviteterne kom ud af sidste renskabsår med et overskud på 104 millioner svenske kroner, mod -28 millioner i samme periode sidste år, der var præget af tørken i 2018.

- Godt forberedt på coronaeffekter

Volumen i hele landbrugsdivisionens forretning har udviklet sig positivt i løbet af kvartalet, og Per Olof Nyman er fortrøstningsfuld på trods af følgerne af coronavirus, hvilket vil påvirke selskabets aktiviteter i et stykke tid fremover.

- Det er i øjeblikket umuligt at vurdere de samlede konsekvenser af coronakrisen, men min opfattelse er, at Lantmännen som virksomhed er godt forberedt til at håndtere krisen. De seneste års gode resultater har bidraget til vores stærke økonomiske stilling, og vores brede forretningsbeholdning er en styrke i usikre tider, siger Per Olof Nyman og fortsætter:

- En anden succesfaktor er vores ansvarlige og løsningsorienterede medarbejdere, der gør et fantastisk job. Alt i alt er jeg overbevist om, at vi vil møde de udfordringer, vi står overfor, og komme ud på den anden side som et endnu stærkere selskab, siger han.

hka

Læs også