Nyt kapitel i en sag om erstatning mod kommunen

Arne Rasmussen fra Allindemagle Huse nord for Ringsted har haft besøg af overtaksationskommissionen, fordi kommunen ankede taksationskommissionens afgørelse.

Nogle af medlemmerne ved overtaksationskommissionen møde hos Arne Rasmussen. Nummer to fra venstre er formanden, jurist Peter Møgelvang-Hansen, nummer fire Arne Rasmussen selv og med mappen specialkonsulent Claus S. Madsen, der bistår Arne Rasmussen i sagen.
Der var ikke tale om dødemandsstemning, men så dog noget, der lignede, da overtaksationskommissionen var på besøg hos maskinstationsejer Arne Rasmussen, Allindemagle Huse nord for Ringsted.
Anledningen til besøget skyldtes, at Ringsted Spildevand A/S – mod Arne Rasmussens vilje og under protest – for fire år siden anlagde en 110 millimeter kloakledning ned over hans jord. Det var »i almenvældets interesse«, lød det fra kommunen.
Det har efter maskinstationsejerens opfattelse ødelagt god landbrugsjord. Samtidig er der bortkørt store mængder af Arne Rasmussens muldjord til etablering af en støjvold i Næstved.
- For godt 14 år siden blev der gennemført et lignende projekt på en naboejendoms mark, og der er aldrig rigtig kommet liv i marken igen, fortæller Arne Rasmussen.
Han protesterede allerede ved projektets begyndelse og oplyser, at han fik ødelagt dræn ved nedgravningen af kloakledningen og har måtte retablere noget af arealet.
- Og når nu overtaksationskommissionen var her, har jeg også påpeget, at Ringsted Spildevand og Ringsted Kommune aldrig har holdt en egentlig afleveringsforretning. Jeg forventer derfor stadig, at den bortkørte muld lægges på igen, lyder det fra Arne Rasmussen.
 

Stor uenighed om erstatning

For tre-fire år siden havde Arne Rasmussen, der i sagen bistås af konsulent Claus S. Madsen fra Ejendomsretten.dk, besøg af taksationskommissionen, der gav Arne Rasmussen medhold i, at der skulle udbetales erstatning.
Arne Rasmussen stillede erstatningskrav på 200.000 kroner ved første forretning, men kommunen ville kun give 22.000 kroner.
Taksationskommissionen afgjorde, at man skulle følge aftalen med Danva og ikke, som kommunen havde valgt, retningslinjer for Dong naturgasledninger. Desuden blev Arne Rasmussen tilkendt 84.936 kroner i erstatning. Dermed firdoblede man næsten kommunens tilbudte erstatning.
Claus Madsen blev tildelt 15.000 kroner for nødvendig saglig bistand under taksationskommissionens møde, og han skal også have tildelt et beløb for deltagelse ved overtaksationskommissionens besøg.

 

Kommunen forhaler processen

Ringsted Kommune ankede afgørelsen til overtaksationskommissionen, og det er der ifølge Arne Rasmussen en særlig grund til.
- Det er for at undgå, at jeg kan få erstatning, sådan som der ellers generelt er lavet aftale om mellem Kommunernes Landsforening og dermed Danva, og landboorganisationerne, fortæller Arne Rasmussen og fortsætter:
- Jeg fik desuden direkte at vide, at jeg ikke skulle berige mig på det offentliges regning, ligesom kommunens folk har sagt, at hvis jeg skulle have penge for ødelagt jord, så skulle andre betale mere, underforstået de øvrige brugere af kloakledningen.
Samtidig har kommunen, ifølge Arne Rasmussen, ønsket at forhale erstatningsprocessen for at kunne færdiggøre kloakeringer andre steder i Ringsted Kommune, inden de bliver dømt til at betale efter de aftaler, der er indgået med Danva.
- Det er en ganske uanstændig opførsel fra en offentlig instans side samtidig med, at det er manglende respekt for borgernes ejendomsret, fastslår Arne Rasmussen.

 

Kort besøg på våde marker

Overtaksationskommissionen består af formand, jurist Peter Møgelvang-Hansen, fire politisk valgte lægdommere samt en landinspektør.
Ved mødet hos Arne Rasmussen deltog desuden fire repræsentanter fra kommunen. Formanden for forsyningsenheden, en embedsmand samt to fra miljøafdelingen.
Såvel Arne Rasmussen som Claus Madsen var klædt på til arbejdet – iført varme støvler og varmt tøj, påklædt med gode argumenter og klar til at besvare spørgsmål fra kommissionens medlemmer.
Anderledes med flere af kommissionens medlemmer samt repræsentanter for kommunen. De var klædt på som om, de kun meget kortvarigt skulle ud af deres varme biler og bestemt ikke til en tur ud på vinterens våde marker.
Det betød, at mens Arne Rasmussen og Claus Madsen havde forventet en times rundgang blev det til en kort besigtigelse tre steder. En lavning, et brønddæksel der var placeret vel højt, og endelig hvor en pumpestation var placeret. Som en af kommunens repræsentanter tørt henkastet sagde: »Så må det være nok«.
- Den kommentar var for mig klart et udtryk for kommunens nervøsitet for, at overtaksationskommissionen skulle se de fejl og mangler, jeg tidligere har anført, lyder det fra Arne Rasmussen.
 

Formand tydeligt irriteret

På rundturen forklarede Claus Madsen og Arne Rasmussen kort om fejl og mangler, ligesom det blev påpeget, at man ved taksationskommissionens besøg havde bedt om et oversigtskort fra kommunens side, så man kunne danne sig et samlet overblik.
Dette kort manglede, og det førte tydeligvis til irritation hos formand Peter Møgel-
vang-Hansen, og det blev da også påklaget ved overtaksationskommissionens besøg.
Afsluttende lyder det fra Arne Rasmussen, mens han venter på overtaksationskommissionens afgørelse:
- Det offentlige skal opføre sig ordentligt, og jeg kan forsikre, at Claus Madsen ikke giver op, og jeg giver aldrig op.
- Samtidig kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad alt dette nu har kostet i forhold til, hvis man fra begyndelsen havde givet mig den ønskede kompensation.
LandbrugØst følger naturligvis op på sagen og bringer overtaksationskommissionens afgørelse, når den foreligger.

Læs også