Vismændene undervurderer presset på arbejdsmarkedet

Landbrug & Fødevarer deler ikke vismændenes syn på, at den aktuelle højkonjunktur vil ende i en blød landing for dansk økonomi. Vi frygter, at en overophedning af arbejdsmarkedet vil øge risikoen for en hård landing.

I forårets vismandsrapport, der præsenteres i dag forudser vismændene at de kommende års arbejdsudbud er tilstrækkeligt til at den aktuelle højkonjunktur vil ende i en blød landing for dansk økonomi.

Men det stemmer ikke overens med de tendenser, der ses i fødevareklyngen.

- Jeg er bekymret for, om vismændenes rapport er for optimistisk. Vi ser klart tegn på, at flere og flere både landbrug og fødevarevirksomheder har problemer med at skaffe arbejdskraft. Derfor bør man fra politisk side fokusere på at lave strukturforbedrende reformer, der kan øge produktiviteten og ikke mindst arbejdsudbuddet, siger Martin Merrild, bestyrelsesformand i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer vurderer, at der er en betydelig risiko for, at højkonjunkturen resulterer i en gradvis overophedning af det danske arbejdsmarked med tab af konkurrenceevne til følge og at det øger risikoen for en hård landing. Manglen på arbejdskraft bør afhjælpes via et øget arbejdsudbud, så konkurrenceevnen kan fastholdes.

Tal fra Landbrug & Fødevarer viser, at hver tredje virksomhed i agroindustrien og knap hver fjerde i fødevareindustrien, meldte om mangel på arbejdskraft i 1. kvartal fa 2018.

Gør det lettere at skaffe udenlandsk arbejdskraft

Landbrug & Fødevarer deler heller ikke vismændenes positive syn på tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft i de kommende år.

- De lande, der hidtil har leveret arbejdskraften, oplever kraftigt forbedret konjunkturer samtidigt med, at der er igangsat kampagner for at trække arbejdskraften hjem. Derfor bør der gøres noget nu, og ikke når arbejdsmarkedet for alvor er er overophedet, siger Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer støtter op om vismændenes anbefalinger om en lavere beløbsgrænse i beløbsordningen for udenlandsk arbejdskraft.

Derudover mener Landbrug & Fødevarer, at positivlisten bør udvides, så også faglært arbejdskraft inden for mangelområder kan opnå arbejdstilladelse.

Læs også