L&F-formand: Vi skulle have grebet ind og brugt vores muskler over for Danbred

L&F-formand Søren Søndergaard modtager opsigelsen fra Anne Arhnung med beklagelse, men forstår den også godt. Han fortæller, at han selv mener, at Danbred-direktør Thomas Muurmann Henriksen ikke skulle have være fortsat i sit job efter resultat af advokatundersøgelse i august.

På grund af uenighed med den øverste politiske ledelse om håndteringen af sagen om sexisme i DanBred valgte Anne Arhnung onsdag at opsige sit job som direktør med omgående virkning. Det bliver nu Flemming Nør-Pedersen, der har været medlem af Landbrug & Fødevarers direktion siden 2012, som skal erstatte Anne Arhnung, som konstitueret administrerende direktør i erhvervsorganisationen. 

Anne Lawaetz Arhnung har været ansat i Landbrug & Fødevarer i 25 år, har siddet i organisationens direktion i ni år og været adm. direktør de seneste tre år. 

Fra L&F-formand, Søren Søndergaard, bliver opsigelsen modtaget med beklagelse. Han fortæller i en række skriftlige citater, at han også har forståelse for beslutningen, da det har været en svær tid.

- Også for Anne, der i væsentlig grad er blevet personificeret med sagen og dens håndtering, men som jeg har sagt før, er det hele ledelsens ansvar, lyder det fra Søren Søndergaard.

Ærger sig grænseløst

Han fortæller, som det også lød 30. septemeber, at sagen skulle have været håndteret helt anderledes hos L&F.

- Jeg ved, at både Anne og jeg var overraskede over den eksterne advokats konklusion, ligesom vi var uenige i DanBreds beslutning om at fastholde deres adm. direktør. På daværende tidspunkt havde vi i L&F desværre stirret os blinde på, at DanBred bestemte over DanBred. Her skulle vi i Landbrug & Fødevarer have grebet ind og brugt vores muskler langt tidligere. Det ærgrer jeg mig grænseløst over i dag. ‘

- Vi har hverken ageret ordentligt eller rettidigt som hovedejer af DanBred. De beslutninger bærer vi et fælles ansvar for i Landbrug & Fødevarers ledelse, og man kan og skal forvente mere af os.
Selvom det har været en svær tid for mange, så er det vigtigt at fastholde fokus på sagens kerne og de mennesker, vi har undskyldt til, siger Søren Søndergaard.

Igangsætter undersøgelse

Han fortæller, at i forlængelse af Anne Arhnungs opsigelse har han bedt om, at der igangsættes en ekstern undersøgelse af governance og arbejdskultur i Landbrug & Fødevarer.

- Det er et ønske fra min side, at vi kommer til bunds i det her og tør se indad. Netop for at sikre, at vi bedst muligt forebygger og håndterer sager om grænseoverskridende adfærd, herunder sexisme og krænkelser. Vi har sat vigtige initiativer i gang, men det her er et nødvendigt supplement til de værktøjer, Landbrug & Fødevarer allerede har i værktøjskassen for at være en moderne, effektiv og ordentlig organisation.

 

Læs også