Fejl i styrelse har ført til forkerte dispensationer i årevis

Fejl i de danske myndigheders implementering af EU's drikkevandsdirektiv har ført til, at der siden 2013 er givet forkerte dispensationer til vandværker for overskridelser af kravværdier for pesticider. Miljøministeren kræver nu en kulegravning.

En lang række midlertidige dispensationer til danske vandværker for overskridelse af kravværdier for blandt andet pesticider og visse af deres nedbrydningsprodukter er givet, uden det var muligt efter EU’s regler på området.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Miljøstyrelsen har i en årrække ikke reageret på gentagne udmeldinger fra EU-kommissionen om, at medlemslandene efter 2012 ikke længere kunne gøre brug af en generel adgang til at give vandværkerne dispensationer, og det har betydet, at kommunerne siden da har givet dispensationer på et forkert grundlag.

Lige nu er der 12 gældende dispensationer, som ikke overholder EU-reglerne, ifølge ministeriet. 

Det er dog sundhedsmyndighedernes vurdering, at der ikke er nogen danskere, der skal frygte noget. 

Miljøminister Lea Wermelin (S) siger:

- Vi skal trygt kunne drikke det vand, som kommer fra vores vandhaner, og der skal være tillid til, at krav til beskyttelsen af drikkevandet bliver overholdt. Derfor er det dybt kritisabelt, at Miljøstyrelsen i årevis har overhørt indvendinger fra EU-Kommissionen. Mit udgangspunkt er, at ulovlige dispensationer bør stoppes. De dispensationer, der stadig er gældende, skal nu gennemgås af kommunerne, så der bliver set på de retlige muligheder. Og så skal der selvfølgelig ryddes op i de danske regler med det samme.

Viden ikke givet videre

EU-Kommissionen har på flere møder, hvor Miljøstyrelsen har deltaget, forklaret, hvordan reglerne i drikkevandsdirektivet skal forstås. Den viden er ikke blevet bragt videre, og de danske regler er ikke blevet bragt i overensstemmelse med EU-reglerne.

- Det er ubegribeligt for mig, hvordan den her praksis har kunnet fortsætte i så mange år, uden at Miljøstyrelsen har gjort departementet og skiftende ministre opmærksom på det. Særligt når Miljøstyrelsen har kendt til reglerne, og når det kommer lige efter en stor rigsrevisionssag i slutningen af sidste år i forhold til dispensationer til brug af pesticider i landbruget, siger Lea Wermelin, og tilføjer:

- Derfor har jeg bedt om, at Kammeradvokaten kulegraver hele drikkevandsområdet, så vi får sagen gennemgået af øjne udefra. Derudover skal Miljøstyrelsen selvfølgelig forklare sig.

Miljøstyrelsen skal nu redegøre for forløbet, samt hvordan der rettes op på den forkerte forvaltningspraksis. Kommunerne bliver orienteret om, at de ikke må give nye dispensationer, der er i strid med EU-reglerne.

Miljøstyrelsen tager også kontakt til de kommuner, der i dag har dispensationer, der falder uden for EU-reglerne. 

aldo

Læs også