Ny rapport: Ingen behov for ændringer i brugen af pesticider

Miljøstyrelsen har netop udsendt den årlige VAP-rapport, der via målinger i jorden beskriver undersøgelser for mulige pesticidrester i grundvandet. - De nyeste VAP-data giver ikke anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticidmidler, konkluderer Miljøstyrelsen.

I alt er der i perioden juli 2017 til juni 2019 undersøgt 7 pesticider og 25 nedbrydningsprodukter. For 23 af stofferne er der ikke gjort fund i grundvand under testmarkerne, mens 9 stoffer er påvist i variabel grad. Kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter er i perioden fra 2017 til 2019 overskredet for 2 af de 9 stoffer.
I alt er der i perioden juli 2017 til juni 2019 undersøgt 7 pesticider og 25 nedbrydningsprodukter. For 23 af stofferne er der ikke gjort fund i grundvand under testmarkerne, mens 9 stoffer er påvist i variabel grad. Kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter er i perioden fra 2017 til 2019 overskredet for 2 af de 9 stoffer.

Formålet med at teste godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter i VAP er blandt andet at afklare, om Miljøstyrelsen skal ændre i godkendelsen af pesticider, i fald de kunne konstateres udvasket til grundvandet. 

Den årlige VAP-rapport viser, at to stoffer i få tilfælde udvasker over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter til grundvand. 

Vil du læse mere?

Dette indhold er forbeholdt vores abonnenter, men du kan få adgang på få minutter, med online abonnement.

Få adgang til Effektivt Landbrug

Allerede abonnent?

Læs også

Der mangler uvildige forsøg med virkningen af additiver
Nyt pH-additiv til at nedsætte pesticiddoseringen
Personlig karakter til hver frøavler
Allerede her i januar ses angreb af lys bladplet
Her kan du spare glyphosat