bannerPos

Kampagnestart den 18. september

Kampagnen starter med levering af de økologiske sukkerroer. Arkivfoto

AF: JØRGEN P. JENSEN

FAGJOURNALIST
03-09-2020 21:00
Fabrikken i Nykøbing starter med økologiske sukkerroer, mens Nakskov-fabrikken først starter den 29. september. Prøveoptagning viser pæne udbytter, som ligger over femårs-gennemsnit.

Nordic Sugar har netop udsendt leveringsplaner til sukkerroedyrkerne for den kommende kampagne.

Nykøbing-fabrikken forventes at starte modtagelse af sukkerroer – benævnt kampagnen – fredag den 18. september med økologiske roer. Den økologiske kampagne forventes at vare fem til seks dage, hvorefter der fortsættes med konventionelle roer.

Fabrikken i Nakskov forventes at starte tirsdag den 29. september.

Starttidspunkterne i år er påvirket af en miljøgodkendelse for Nakskov Sukkerfabrik. Uheldigvis sætter den en begrænsning for de mængder, som fabrikken kan oparbejde. Derfor er Nordic Sugar nødsaget til at lade Nykøbing starte lidt før.

Roer fra hele området 

Den første fabrik i sukkerroekoncernen, som starter, ligger i Polen. Den begynder kampagnen den 11. september. Den økologiske kampagne indledes også den 11. september på fabrikken i Schladen.

Den svenske fabrik i Örtofta forventes at starte den 16. september med konventionelle roer.

- Vi har gjort, hvad vi kunne for at få en så sen kampagnestart som muligt, så vi sikrer mest mulig tilvækst. Men med de givne omstændigheder er vi nødt til at starte som beskrevet, for at miljøgodkendelser kan blive opfyldt og kampagnelængderne ikke bliver for lange, lyder det fra Nordic Sugar.

- Som i de senere år, når fabrikkerne er startet op på forskellige tidspunkter, fordeler vi byrderne ligeligt i hele dyrkningsområdet. Det betyder, at der bliver leveret roer fra både Nakskovs og Nykøbings oplande i de første dage, hvor det kun er Nykøbing, som oparbejder, slutter man fra Nordic Sugar.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

Prøveoptagning over middel

Den 24. august gennemførte Nordic Sugar den sidste prøveoptagning af sukkerroer:

● Optagningen viser fortsat pæne udbytter over 5-årsgennemsnittet

● Der er dog et væsentligt fald i sukkerprocenten som følge af regnen

● Generelt er roerne fortsat sunde og har mulighed for en god tilvækst frem til kampagnen

Kilde: Nordic Sugar

Skadevoldere kan lure i frøgræs

- Nogle skadevoldere kan være aktive længe i efteråret. Og nogle kan fortsætte deres aktivitet helt frem i foråret. Det kan for eksempel være aksløberens larve eller larver af græsmøl, påpeger Kenneth Svensson fra VKST.

Efterlyser idéer til ny teknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021-22. Man kan deltage i online-møder og høre om muligheder for at søge medfinansiering.

Flere byrder i branchen

- Jeg er på stående fod langt mere bekymret for corona, end jeg er for afrikansk svinepest i Tyskland, lød det fra sektordirektøren for Seges Svineproduktion på et møde i denne uge.

Der er dømt prisfald på el købt på spotmarkedet

Der er flere forhold, der taler for, at elprisen vil falde, vurderer handelsrådgivningsfirmaet AgroMarkets i en analyse.

DanBred udvider i Danmark

DanBred udbygger sit netværk af opformeringsbesætninger med høj sundhedsstatus til eksport.

Regeringen holder fast i massivt efterafgrødekrav

Igen til næste år skal landmænd reducere kvælstofudledningen med 3.500 tons, hvilket svarer til over 370.000 hektar målrettede efterafgrøder. Det møder kritik fra BL-direktør.
Side 1 af 1930 (38587 artikler)Prev1234567192819291930Next