Landboforeningsformand: - Uværdig behandling af landbruget i kvælstofsag

Formanden for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen, mener, at miljøministeren bør komme med et helt nyt udspil på vandmiljøområdet efter landbrugets udledning af kvælstof er blevet overvurderet af forskere på Aarhus Universitet.

- Myndighedernes troværdighed i forvaltningen af vores vandmiljø hænger i en tynd tråd efter afsløringen af, at Aarhus Universitet har fejlberegnet og overvurderet landbrugets udledning af kvælstof med hele 3000 ton, siger formanden for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen.

- Vi har vist god vilje og tilbudt at tage lavbundsarealer ud af landbrugsdrift, hvis det sker på et ordentligt, fagligt grundlag. Det viste sig så alligevel ikke at have den forventede effekt. Samtidigt bliver vi lige før jul, langt inde i planlægningen af næste sæson på markerne, stillet overfor et krav om mange flere efterafgrøder allerede i år. Nu erkender man så, at der slet ikke er styr på det teoretiske beregningsgrundlag. Hvad bliver det næste – at myndighederne heller ikke har styr på, hvilken betydning de stadigt flere overløb af spildevand har for vandmiljøet?, spørger Søren Christensen.

Savner nyt udspil

Han efterlyser, at miljøministeren ikke bare kører videre, som om intet var hændt, men i stedet kommer med et helt nyt udspil på vandmiljøområdet.

- Ministeren må træde i karakter og sikre, at den slags fejl ikke sker igen. Det er ikke værdigt, at et helt erhverv, der skaber arbejdspladser og eksport, skal behandles på den måde, mener Søren Christensen. 

Ved regeringens lynindgreb mod landbrugets kvælstofudledning kort før jul blev der stillet krav om målrettede efterafgrøder på 380.000 hektar. Ifølge Landbrugsavisens beregninger svarer regnefejlen på 3000 ton til effekten af 326.000 hektar med efterafgrøder, oplyser Vestjysk Landboforening. 

aldo

Læs også