Varmt vejr påvirker effekten af ukrudtsmidler

- Ved omslag fra det hidtidige kølige og fugtige vejr til varmt vejr kan forventes høj effekt af ukrudtsmidlerne, så pas på med høje doseringer, lyder det fra Agricenter.

- Ved omslaget fra det hidtidige kølige og fugtige vejr til varmt vejr kan forventes høj effekt af ukrudtsmidlerne, så pas på med høje doseringer, lyder advarslen fra Agricenter. Arkivfoto

I store dele af april var det koldt og spredte regnbyger holdt al såning af sukkerroer langt væk fra de vandmættede marker.

I slutningen af april vurderede Agricenter, Nordic Sugar, således, at hele 80-85 procent af det samlede sukkerroeareal mangler at blive tilsået.

- I den østlige og nordlige del af dyrkningsområdet for sukkerroer er der kommet lidt mindre regn, og her har såmaskinerne været ude at køre.

I de tidligt såede roemarker – etableret før påske – er roerne de fleste steder kommet godt i gang og bedst i de marker, der ikke er sået lige op til regnen i påsken.

- Der vil dog blive pletter og områder i markerne, hvor der har stået vand i lang tid, hvor omsåning kan blive nødvendigt, hvis plantetallet er under 40.000 pr. hektar, lyder forklaringen fra Agricenter.

Roerne klarer dog at stå under vand betydeligt bedre end de fleste andre afgrøder.

Pas på i varmt vejr

Enkelte steder har der været hagl, hvor skaden ses som beskadigede kimblade.

Nattefrost med temperaturer ned til tre graders frost har de fremspirede roer tilsyneladende klaret fint.

- Fordelen ved den våde jord er jo, at temperaturen ved jordoverfladen ikke bliver så lav, som når jorden er løs og tør.

Hvor der er gennemført den første bladsprøjtning, ses god effekt selv på de lidt store og besværlige ukrudtsarter.

- Hvor det ikke har været muligt at køre, og der er lidt for stort ukrudt, forventes fortsat gode bekæmpelsesmuligheder. Eventuelt kan intervallet til næste bekæmpelse afkortes, lyder rådet fra Agricenter, der også har en advarsel.

- Ved omslaget fra det hidtidige kølige og fugtige vejr til varmt vejr kan forventes høj effekt af ukrudtsmidlerne, så pas på med høje doseringer.

Endelig gang i såning

Det varme og tørre vejr i uge 18 medførte travlhed med roesåning, og den opgave fik selvfølgelig høj prioritet hos mange roedyrkere.

- Pas dog på med ikke at komme for tidligt ud på de meget våde marker for at undgå strukturskader i dybden. Brug en spade for at se om overjorden kan smuldre ud, anbefaler Agricenter og fortsætter:

- Sørg for et såbed og en sådybde, så roefrøet kan spire uden efterfølgende regn, hvis vi nu kommer ind i en længerevarende tør periode.

Ved sen såning og godt såbed er der ikke grund til at øge frømængden.

- Der skal stadig satses på et endeligt plantetal på 80.000 til 90.000 planter pr. hektar, lyder det slutteligt fra Agricenter.

Sprøjtestrategi mod ukrudt

  • Første sprøjtning efter fremspiring skal gennemføres på ukrudt med ægte kimblade. Det vil sige, at løvbladene kun ses som en lille knop.

  • Anden sprøjtning efter fremspiring gennemføres 5-10 dage senere. Nyt ukrudt er spiret frem efter et kort interval under varme vækstforhold og længere interval under kølige forhold.

  • Tredje sprøjtning efter fremspiring skal gennemføres, når nyt ukrudt har kimblade. Afstanden til forrige behandling vil ofte være 10-20 dage afhængig af vækstbetingelserne.

  • Eventuelt fjerde sprøjtning efter fremspiring, hvor der sker yderligere ny fremspiring af ukrudt.

  • Radrensning kan erstatte tredje og fjerde sprøjtning.

Kilde: Seges Innovation

Læs også