Det er tid at fjerne flyvehavre

Når flyvehavren skrider igennem, har man de bedste betingelse for at finde flyvehavre. Så det er nu, alle marker skal efterses.

Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre. Det skriver Velas i deres FlexNyt og påpeger, at det optimale tidspunkt for aflugning af flyvehavre er, når kornafgrøden er gennemskredet.

- Og når du så alligevel er gennem markene på jagt efter flyvehavre, benyt da lejligheden til aflugning af andre græsser, som for eksempel italiensk rajgræs og agerrævehale, lyder det.

Tidspunkt for aflugning af flyvehavre

I løbet af den næste uge vil flyvehavren skride igennem, og man har derved de bedste betingelser for at finde flyvehavren. Planterne skal luges op med rod, ellers kan planten udvikle nye skud. Hvor der findes flyvehavre, skal lugningen gentages efter 10-14 dage for at få »efternølerne« med. Her kan funktionen med hotspot i Farmtracking med fordel anvendes, så det er lettere at genfinde stedet, hvor der var flyvehavre. En kikkert kan også være et godt hjælpemiddel ved afsøgning for flyvehavreplanter.

Det er alle marker, der skal ses efter for flyvehavre– også brakarealer, sprøjtefrie zoner og vandløbsbræmmer!

Læs også