Planteforum foregår i år online

Vækstsæsonen skal traditionen tro startes op med ny viden fra Velas’ Planteforum. I år skal indlæggene dog følges hjemme på gården.

Velas skyder igen i år vækstsæsonen i gang med Planteforum. I år sker det tirsdag og torsdag den 2. og 4. februar online med muligheden for at vælge blandt flere forskellige emner. Arkivfoto
Velas skyder igen i år vækstsæsonen i gang med Planteforum. I år sker det tirsdag og torsdag den 2. og 4. februar online med muligheden for at vælge blandt flere forskellige emner. Arkivfoto

Velas’ Planteforum skyder igen i år vækstsæsonen i gang og sætter fokus på det, der er vigtigt for at få en god start på 2021. Det sker som et webinar i næste uge - tirsdag og torsdag den 2. og 4. februar.

I år deles Planteforum op i fire forskellige emner, hvor planteavlskonsulenter fra Velas deler den nyeste viden indenfor korn, raps, gødskning og præcisionsjordbrug. Det sker for at sikre, at deltagere præcis får den viden med, der er relevant.

Webinaret sendes live på Microsoft Teams med mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Dagen før webinaret vil tilmeldte modtage et link pr. mail til det enkelte webinar, som man kan tilgå fra computeren.

Korn og raps

På programmet for tirsdag den 2. februar er der indlæg om korn og raps.

Fra klokken 11.00-11.45 er der i indlægget »Efterafgrøder har stor værdi – hvordan udnytter du dem bedst muligt?« mulighed for at høre planteavlskonsulent Kasper Holm Kristensen fortælle om, hvordan man får mest muligt ud af efterafgrøderne.

I samme tidsrum kan deltagere også vælge at høre planteavlskonsulent Hanne Pontoppidan med det sideløbende indlæg »Fosfor i jorden og i planten – med fokus på vårbyg«, hvor man kan høre hvilken betydning fosfor har for planten, og hvad man kan gøre for at sikre en tilstrækkelig forsyning til planten. Desuden får deltagere viden om Velas’ nye fosfortester.

Fra klokken 12.30-13.15 kører der dels indlægget »Gødningsbehovet i vinterraps afgøres af biomassen« v/planteavlskonsulent Anders Østergaard Sigersted, og sideløbende indlægget »Bekæmpelse af lys bladplet og andre svampe i vinterraps« v/planteavlskonsulent Annemette Pagter, hvor sortsforskelle og optimal bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps belyses.​

Gødskning og præcisionsjordbrug

Torsdag den 4. februar er emnerne gødskning og præcisionsjordbrug.

Fra klokken 11.00-11.45 giver planteavlskonsulent Henrik Vinther Jensen tips og tricks til, hvordan gyllen udnyttes bedst muligt. For eksempel til hvilke afgrøder og hvornår, ligesom han kommer omkring bedre styring ved anvendelse af analyser. Det sker i indlægget med titlen: »Kravet til udnyttelse af kvælstof i gylle er steget – hvordan opnår du en bedre udnyttelse i marken?«.

Sideløbende holder planteavlskonsulent Henrik Rasmussen indlægget »Optimal gødskning af vinterhvede - tilpas gødningsstrategien løbende i vækstsæsonen«. Her fortæller han, hvordan forskellige værktøjer kan bidrage til at beregne den helt rigtige gødningstildeling til hver enkelt mark. Få ligeledes konkret vejledning til gødskning af tidligt sået, kraftig vinterhvede.

Senere torsdag fra klokken 12.30-13.15 er det første indlæg »Gradueret tildeling af såsæd – et godt sted at starte« under emnet præcisionsjordbrug. Her er det planteavlskonsulent Mikkel Brauer, der giver et indblik i, hvilke teknologiske tiltag der skaber mest værdi for landmænd. Desuden kan deltagere høre om, hvad de skal være opmærksomme på, når der udarbejdes tildelingskort til udsæd.

Deltagere kan også vælge at lytte til landmand Hans Sørensen, Over Kærby ved Kerteminde. I sit indlæg deler han sine erfaringer med præcisionsjordbrug, hvor han blandt andet taler om gradueret tildeling af såsæd og gødning.

 

Læs også

Vent med gyllen lidt endnu
Forening for reduceret jordbehandling: Vi har løsningen, som samfundet efterlyser
En god ukrudtsbekæmpelse er meget andet end kemisk
Placeret gødning i vårbyg øger udbyttet
Et dødt havområde og en metanbombe er skabt
Stort fynsk naturgenopretningsprojekt har slået fejl