Tørt vejr nedjusterer kvælstofprognosen

Tørt efterårs- og vintervejr i 2020 har medført, at der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt. Det betyder, at Landbrugsstyrelsen har nedjusteret kvælstofkvoten.

Tidligere på året offentliggjorde Landbrugsstyrelsen den årlige kvælstofprognose, som ud fra efterårets og vinterens klima fastlægger behovet for mere eller mindre kvælstof i den forestående vækstsæson.

- Der skal bruges mindre kvælstof til vinterkorn og vårsåede afgrøder, hvis man har jordbundstypen finsand, blandet sand- og lerjord samt lerjord, konkluderer Landbrugsstyrelsen i meddelelsen.

Begrundelsen ligger i et meget tørt efterårs- og vintervejr i 2020, og det har medført, at der er mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt.

Kvælstofprognosen for i år viser, at der er et mindre behov for at tilføre kvælstof, end kvælstofnormerne ellers foreskriver. Det samlede kvælstofbehov for Danmark er reduceret med cirka 12.500 tons i 2021, svarende til et landsgennemsnit på 5 kg N pr. hektar landbrugsareal.

Der har været betydelige forskelle i nedbørsmængderne på tværs af landet. Det betyder, at kvælstofprognosen inddeles i to områder.

På kortet kan man se, hvordan Kvælstofprognosen 2021 fordeler sig geografisk i Danmark.

Læs også

Det kører godt for sukkerroedyrkerne
11 bedrifter på Djursland er med i nyt forskningsprojekt
Spiseløgareal stiger i Tyskland
Godt nyt om glyphosat: Frankrig og tre andre EU-lande siger fagligt god for glyphosat
Planteavlskonsulent: - Græsukrudt er noget Fanden har skabt for at genere dansk landbrug
Markvandring tilbage i vante rammer