Hveden giver anledning til stor optimisme

På Ullerup Hovedgaard på Mors er der store forventninger til årets hvedehøst – ny sort er kommet særdeles godt gennem vinter og forår.

Hvedemarken står flot, grøn og ser sund og robust ud.  Afgrøden er kommet godt gennem vinter og forår, og marken fremstår ensartet og uden pletter. Sammenholdt med flotte resultater i landsforsøgene peger pilen i retning af noget rigtigt godt.

- Jeg må være ærlig og sige, at jeg i år har meget store forventninger til årets hvedehøst, siger Esben Stadel Toft fra Ullerup Hovedgaard på Mors.  

I år gælder det den nye sort Pondus, som for alvor kommer i dyrkning til kommende sæson. Den er forædlet af Nordic Seed og udover, at den topper i landsforsøgene i både Danmark og Sverige, blev den i sidste sæson kåret som vinder i lande udenfor UK i den internationale udbyttekonkurrence, YEN.

- Èn ting er de flotte afprøvninger og alt det, vi får at vide, den kan – men noget andet er dét, jeg selv kan se, når jeg går ud og kigger på marken og afgrøden. Og det er altså noget, jeg bliver i godt humør af, for afgrøden strutter nærmest af sundhed, siger Esben Stadel Toft, der ikke umiddelbart kan finde nogle mangler eller svage sider af sorten på nuværende tidspunkt.

-Vækstsæsonen er selvfølgelig ikke forbi endnu, men jeg kan i hvert fald konstatere, at Pondus er kommet særdeles godt igennem et langt mildt efterår efter en tidlig såning i de første dage i september og efterfølgende en hård vinter og nogle kolde forårsmåneder. Nu gælder det så om at passe den så godt som muligt, siger Esben Stadel Toft.

Han har fulgt Pondus i tidligere år i forsøgene på Mors, hvor Landbo Thy, Landbo Limfjord og en række grovvarefirmaer har sorterne repræsenteret.

Normalt høster han cirka 9,5 tons i hvede, sidste år lidt højere, og i år forventer han over 10 tons i gennemsnit.

God til tidlig såning og har et bredt såvindue

På Ullerup Hovedgaard samarbejdes der om planteavlen med Mollerup Mølle. Produktchef Karl Kudsk har været på markbesøg sammen med agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed.

Begge deler de begejstringen for Pondus, som efter deres mening ser ud til at levere på hele paletten.

- Den har meget stærke egenskaber og leverer et højt og stabilt udbytte på alle jordtyper, siger Vibeke Fabricius, der også fremhæver sortens brede såvindue. Pondus er en krydsning med blandt Torp, og er derfor også velegnet til såning fra de første dage i september.

Karl Kudsk oplever i denne sæson en meget stor interesse for Pondus.

- Det er selvfølgelig på grund af dens meget store udbyttepotentiale og dens gode sundhedsmæssige egenskaber med fuld resistens mod gulrust og hvedegalmyg, og sammen med Informer den laveste modtagelighed overfor septoria og hvedebladplet.

- Jeg kigger meget efter de sunde sorter, da jeg gerne vil behandle så lidt som muligt, og selvfølgelig have fuld kredit for de behandlinger, der foretages, siger Esben Stadel Toft.

- Det vægter også højt, at den egner sig godt til tidlig såning, da den så kan tages ind som efterafgrøde, tilføjer han og oplyser, at den blev sået den 1. og 2. september 2020.

Sammen med Karl Kudsk og Vibeke Fabricius holder han sig ikke tilbage for at sige, at der her er tale om en sort, der har det hele.

- Ingen tvivl om at blikket er rettet mod Pondus til kommende sæson, men der er også grund til at fremhæve andre meget sunde, højt ydende og robuste sorter i form af Momentum og Informer, siger Vibeke Fabricius.

-Momentum er særdeles velegnet til såning i den sidste halvdel af hvedens normale såvindue, og sorten klarer sig rigtig godt som andenårshvede og til sen såning efter for eksempel kartofler og majs.

Den afgørende svampebehandling på fanebladet

Lige nu er det højaktuelt med svampesprøjtning, og Esben Sadel Toft holder godt øje med, hvad der sker i marken.

- Selvom Pondus er sund, oplever vi lige nu et meget højt smittetryk med septoria i hvedemarkerne på grund af de fugtige og nu varme forhold. Derfor skal man fra nu af være ekstra på vagt i år, også i sunde sorter.

- Vi anbefaler at behandle med det nye stærke svampemiddel, Balaya, i en god dosis, når hovedskud og hovedparten af sideskuddene har et fuldt udviklet faneblad, siger Karl Kudsk. I mange marker således i løbet af indeværende uge afhængig af hvedens udvikling og en eventuel tidligere behandling, som dækker i cirka 12 dage.

- Jeg har vækstreguleret men ikke svampesprøjtet i den tidlige strækningsfase, siger Esben Stadel Toft, der ikke har planer om mere vækstregulering.

- Sorten her har en god stråstyrke, hvilket også tæller rigtigt meget på plussiden, understreger han.

Fremavl i 20 år

Esben Stadel Toft har dyrket fremavlskorn til Mollerup Mølle i omkring 20 år, og gennem de sidste mange år har han haft et tæt samarbejde med produktchef Karl Kudsk.

- Jeg er glad for at være fremavler, det er spændende at være med til at få de nye sorter frem. Jeg kan godt lide at gøre mig umage og være rettidig i planteavlen, som man jo skal være som fremavler, siger Esben Stadel Toft, der er meget opmærksom på at holde græsukrudt nede.

- Som udgangspunkt pløjer vi, dog ikke til vinterraps. Vårbyg i sædskiftet gør, at vi har styr på græsukrudtet, og vi går hvert år alle ydersider igennem for at luge eventuelle begyndende forekomster af grove græsser væk. Vi prøver at være der med det samme.

Gode opbevarings-faciliteter er også til stede på bedriften, hvor der er plantørreri med gode muligheder for at holde de forskellige partier adskilt.

Karl Kudsk er ligeledes meget glad for samarbejdet.

- Det betyder rigtigt meget for os, at vi har nogle dygtige fremavlere, som er over tingene. Når grundlaget er i orden hos vores fremavlere, er vi klar til at få et stærkt såsædsmateriale ud til vores landmænd, lyder det.

Markplan

 

  • Vårbyg 118 hektar.
  • Vinterhvede 68 hektar, primært 1. års hvede.
  • Raps 26 hektar.
  • Rajgræs: 34 hektar.
  • Slætgræs: 9 ha
  • Jordbundstype JB 4-6.

 

Ullerup Hovedgaard

Historien kan føres tilbage til 1300-tallet. Ullerup var i slægten Mus’ eje gennem det meste af 1500-tallet, senere satte slægten Stadel sit præg på gården.

Drives i dag af Hanne og Esben Stadel Toft, han er tredje generation og har drevet den siden 1993. De har to døtre på 19 og 21 år, som begge tager del i markbruget i højsæsonen. Der er ansat en fast mand på halvtidsbasis, der udover markbrug også arbejder med renovering og vedligehold af godsets bygninger og park.

Hovedbygningen er opført i 1863, og gennemgik en stor restaurering i perioden 2005-2010.

Ullerup Hovedgaard drives i dag som landbrug med hovedvægt på planteavl. Der er desuden opdræt af varmblodsheste, skovbrug samt bigård og i de senere år også turisme. Efter den store renovering af den gamle hovedbygning er der mulighed at leje ferielejligheder og selskabslokaler. Der er indrettet en gæstefløj med køkken og andre faciliteter.

Læs også