Se nye luftfotos i Internet Markkort

Nu er det muligt at se luftfotos af dine arealer i Internet Markkort, og du kan også oprette markkort til Fællesskema 2022, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Du kan nu orientere dig i et nyt forårsfoto i Internet Markkort (IMK). Forårsfoto 2021 er tusindvis af luftfotos af Danmark, der er sat sammen til ét stort foto. Fotoet er landsdækkende.

Hvis du skal tegne marker ind i IMK, kan du bruge fotoet til at orientere dig i. Fotoet er især en hjælp for dig, hvis der er sket ændringer på dine arealer siden sidste år. Hvis der for eksempel er bygget veje, kan du se ændringerne i forhold til tidligere luftfotos, så din indtegning af marker bliver mere præcis.

Fotoet er foreløbigt

Da fotoet er foreløbigt, vil der være steder, hvor der er store forskelle på farverne, og hvor de enkelte fotos ligger forskudt. Landbrugsstyrelsen anbefaler derfor, at du tegner dine marker efter sidste års sommerfoto, »SOP 2020«, og blot orienterer dig på Forårsfoto 2021 i forhold til ændringer på dine arealer.

Vil du se forårsfotoet fra 2021, skal du i IMK vælge »Korttemaer«, »Baggrundskort« og »Forårsfoto 2021 foreløbigt«.

Du kan gå til IMK via Tast selv-service fra forsiden af Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

IMK er desuden blevet opdateret, så du allerede nu kan oprette et markkort til dit fællesskema for 2022. Det gør du for eksempel ved at kopiere markkortet fra 2021.

Læs også