Gødskningsbekendtgørelse er nu i høring

Gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2021/2022 er sendt i høring.

I bekendtgørelsen kan man se de økonomisk optimale kvælstofnormer, som bestemmer, hvor meget kvælstof man må bruge på sin virksomhed. Kvælstofnormerne er de samme som for planperioden 2020/2021.

I bekendtgørelsen hæver Landbrugsstyrelsen dogudnyttelseskravet for kvælstof i dybstrøelse og anden fast husdyrgødning fra fjerkræ. Udnyttelseskravet for kvælstof i dybstrøelse og anden fast husdyrgødning hæves fra 60 til 70 procentpoint. Udnyttelseskravet for spildevandsslam hæves fra 45 til 50 procent, og samtidig reduceres udnyttelsen på andre typer af slam end spildevandsslam til 40 procent.

Du kan læse flere detaljer om den nye gødningsbekendtgørelse på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Fristen for høringssvar er 5. juli 20201.

Læs også