Landbrugsstyrelsen: Stop, du kan ikke bruge cikorie

Cikorie kan ikke bruges til efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter, skriver Landbrugsstyrelsen i en præcisering.

I vejledningen til plantedækkebekendtgørelsen for 2021/2022 fremgår det ikke tydeligt, at man ikke kan bruge cikorie i det nye alternativ “efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter” til pligtige og husdyrefterafgrøder, skriver Landbrugsstyrelsen i en rettelse.

Landbrugsstyrelsen gør opmærksom på, at ens arealer ikke kan godkendes, hvis der er cikorie i disse blandinger. 

Landbrugsstyrelsen understreger, at hvis skaden med cikorie er sket, så skal man ikke indberette arealerne som “Efterafgrøder, N-fikserende” i gødningskvote- og efterafgrødeskemaet (GKEA).

Hvis man allerede har indberettet marker med kvælstoffikserende blandinger med cikorie, skal man fjerne markeringen af marken som “Efterafgrøder, N-fikserende” i GKEA.

Læs også