Tema: Gødskning af vinterraps kan stadig nås

Kvælstof og næringsstoffer skal være til stede ved etableringen . Særligt ved sen såning er det vigtigt med let tilgængeligt kvælstof, så rapsen får en hurtig start. Har du sået vinterraps tidligt og ikke tilført gødning, kan det stadig nås.

Foto: Djursland Landboforening Eksempler på kvælstofbehov ved etablering under forskellige forhold. Kilde: Velas

- Tidligt sået og kraftigt voksende vinterraps kan optage op mod 100 kg kvælstof pr. hektar i løbet af efteråret, fortæller planteavlsassisten hos Velas Lene Bjørnsbo i foreningens Afgrødenyt og anbefaler, at der som basis tilføres 40-60 kg kvælstof pr. hektar ved etablering afhængig af arealets dyrkningshistorie.

For at sikre rapsen en hurtig start, tildeles kvælstof i forbindelse med etablering enten placeret eller nedharvet før såning. Alternativt hurtigst muligt efter såning.

- Anvend gerne en svovlholdig handelsgødning, da behovet for svovl følger behovet for kvælstof. Vær dog opmærksom på, at svovl tilført i efteråret ikke tæller med i dækning af svovlbehov om foråret, siger Lene Bjørnsbo.

God til at udnytte gylle

Vinterraps er god til at udnytte gylle om efteråret. 15-20 tons pr. hektar slagtesvinegylle svarer til 40-60 kg pr. hektar ammoniumkvælstof.

Ved nedfældning før såning sikres rapsen en god start, og eventuel ukrudt konkurrerer ikke om kvælstoffet, sammenlignet med udbringning efter såning.

Placeres gyllen dybt enten ved en grubbe-lignende nedfældning eller ved pløjning, er det en fordel at tilføre cirka 20 kg kvælstof pr. hektar i handelsgødning i forbindelse med såning, så rapsen kan komme hurtigt i gang. Udbringes gyllen senere i løbet af september, er det også vigtigt at starte rapsen op med cirka 20 kg kvælstof pr. hektar i handelsgødning i forbindelse med såning.

Gylle ud inden oktober

- Husk at gylle skal udbringes inden 1. oktober, understreger Lene Bjørnsbo.

- Og vær opmærksom på de nye regler om forsuring, når gyllen udlægges med slanger eller slæbesko før såning af vinterraps. 

Læs også