Positiv forventning til årets sukkerudbytte

- Status er rigtig flotte roemarker, fastslog Elo West Larsen fra KWS på et fyraftensmøde ved Skælskør.

Omkring 25 sukkerroedyrkere deltog for nylig i ét ud af flere fyraftensmøder, som KWS og BASF har afholdt om sukkerroedyrkning. Foto: Jørn Jervelund - Status er rigtig flotte roemarker, hvor sukkerfabrikkernes to prøveoptagninger da også indikerer et sukkerudbytte over femårs-gennemsnit, siger Elo West Larsen. Foto: Jørn Jervelund

Som en årlig velkommen tradition har KWS og BASF atter afviklet deres populære fyraftensmøder over de seneste dage.

Én af dem foregik på Basnæs Gods ved Skælskør på det yderste sydvestlige Sjælland, hvor omkring 25 sukkerroedyrkere fik et par stående timer med først en faglig update og derefter kollegial snak over en grillbøf.

- Netop blandingen af faglige fakta og efterfølgende tid til snak er der rigtig god tilbagemelding på, fortæller den ene arrangør, Elo West Larsen, der er country manager på KWS sukkerroer.

I sit indlæg i roemarken gjorde han kort status på vækstsæsonen, der startede med en del udfordringer med det kolde vejr omkring og efter såningen.

- Det var ellers et fantastisk godt såbed. Men vi skal 25 år tilbage for at finde et så koldt vejr i april-maj. Og flere dyrkere fik lagt roefrøene lidt for dybt i tre til fire centimeters dybde, hvilket var for dybt netop i år.

Kraftige roer

Det gav i enkelte marker uens og lidt for dårlig fremspiring. Og i kombination med det kolde vejr gik plantetallet pletvist i få marker ned omkring 40.000 planter pr. hektar. Der blev dog generelt opnået en plantebestand på op mod 70.000 planter pr. hektar og fuld plantebestand i hovedparten af markerne.

Men situationen gav ekstra telefonopkald til KWS med mistanke om dårlige frø.

- Vi har naturligvis tjekket grundigt op på frøkvaliteten, men har foreløbig ikke fundet noget. Og problemerne forekommer jo også mere eller mindre hos alle andre sorter, siger Elo West Larsen.

Her fremme lidt før kampagnestart har de tynde marker også nogenlunde vundet terræn, idet roerne har en utrolig evne til at kompensere og udnytte den større vækstplads.

- Så status er rigtig flotte roemarker, hvor sukkerfabrikkernes to prøveoptagninger da også indikerer et sukkerudbytte over femårs-gennemsnit.

- Kommer der godt med solskin i september kan roerne endnu nå at lægge op til tre tons polsukker pr. hektar yderligere på inden oktober, slutter Elo West Larsen.

Læs også