Tema: Afgrødens økologiske status afhænger af høsttidspunktet

Blev høsttidspunktet ændret i forhold til det normale/planlagte, er det vigtigt at være opmærksom på afgrødens økologiske status.

Bedrifter, der har omlagt marker de seneste 1-3 år, skal have styr på om et ændret høsttidspunkt betyder, at afgrødens status ændres. Det fremhæver Seges og oplyser, at en kornafgrøde er konventionel, hvis den er blevet høstet, inden der er gået 12 måneder fra omlægning, og derfor ikke må anvendes til øko-dyr. Hvorimod en afgrøde, der – som planlagt – er høstet mere end 12 måneder efter omlægningsdatoen, er en »omlægningsafgrøde«, der må bruges med 100 procent til bedriftens egne øko-dyr. Når en omlægningsafgrøde sælges, må den anvendes med 30 procent af foderrationen til øko-dyrene på købers bedrift.

Seges gør ligeledes opmærksom på, at afgrødestatus på marker med omlægningsdato i 2021 ikke påvirkes afhøsttidspunktet.

 

Undtagelse med proteinafgrøder

Som en undtagelse fra de almindelige omlægningsperioder kan proteinafgrøder, der høstes i første omlægningsår (0-12 måneder efter jorden er påbegyndt omlægning), indgå i en økologisk foderration med op til 20 procent til egne dyr på bedriften.

20 procent af foderrationen beregnes pr. dyr pr. år, undtagen for bedrifter, der er omfattet af Branchereglerne, hvor de 20 procent beregnes pr. dyr pr. dag. 

Proteinafgrøder er ærter, hestebønner, lupin, græs/kløvergræs, lucerne, og der må ikke være iblandet korn eller lignende etårige afgrøder. Desuden skal alle etårige proteinafgrøder (ærter, hestebønne, lupin) være sået efter markens omlægningsdato.

Læs også